2024.04.13.
CímlapHírek

Szinte teljesen beépített az 52 hektáros Ipari Park

Az 1990-es évek végétől folyamatosan bővül az Ipari Park Törökszentmiklóson, melyre lassan ki lehetne tenni a „megtelt” táblát. Marsi Pétert a Városfejlesztési Osztály vezetőjét kértük arra, hogy mutassa be a fejlődés útját.

Milyen céllal létesült, és miért fontos a városnak az Ipari Park?

A ’90-es évek közepétől ipari téren fellendülés következett be. A városban telepedett meg a német CLAAS Hungária Kft. Az önkormányzat és az itt dolgozó cégek konzorciumot hoztak létre és ipari parkká alakították az akkor 23 hektár területű ipari övezetet. A konzorcium 1999-ben nyerte el az Ipari Park címet, mely a gazdaságfejlesztés fő területe a városban. A lehetőség kiaknázása, fejlesztése folyamatos a 46-os főút déli kivezető szakasza mellett, a városközponttól 1,5 km-re. Vasúton is elérhető, hiszen kiépítésre került a Budapest-Záhony 100. fővonalról kiágazó iparvágány, ahol rakodórámpa és rakodó út létesült. Az Ipari Park területe ma már megközelítően 52 ha, amely szinte teljesen értékesítésre került. Az elmúlt években végrehajtott közműberuházások eredményeként a teljes terület közművesített lett. A városnak egyrészt a munkahelyek, másrészt a cégek által befizetett iparűzési adóbevétel miatt fontos az Ipari Park. Az ott foglalkoztatottak száma a legutolsó felmérés alapján megközelítően 2 800 fő, de több cégre is igaz, hogy az Ipari Parkon kívül is van telephelye, így nehezen megmondható, hogy hány fő a ténylegesen itt dolgozó, de ha a CLAAS Hungária Kft. közel 800 fős és a Teljes Életért Nonprofit Kft. 690 fős foglalkoztatotti létszámából indulunk ki, elmondhatjuk, hogy eléri, vagy meg is haladja az 1000 főt. A cégek által befizetett iparűzési adóból évről-évre jelentős összeg folyik be a város kasszájába. Idén 1 milliárd 124 millió Ft-tal tervez az önkormányzat, s minél több a bevétel, annál nagyobb összeget tud a város visszaforgatni fejlesztésekre, felújításokra, önként vállalt feladatok teljesítésére.

Ennyi vállalkozást hogyan tud kiszolgálni az Ipari Park?

A városnak egyik kiemelt célkitűzése a munkahelyteremtés. Ennek egyik eszköze az Ipari Park infrastruktúrájának folyamatos fejlesztése, új befektetések ösztönzésével, segítve ezzel a munkahelyteremtést és a helyi foglalkoztatás szintjének emelését. Az előző tervezési ciklusban megvalósított fejlesztés nem az Ipari Parkban, hanem az Ipari Park mellett ipari területen, a volt VEGYTEK telephelyen került megvalósításra. Olyan közműellátottság volt a cél, ami biztosítja a már ott működő vállalkozások működési feltételeit, valamint lehetővé teszi, hogy a még nem hasznosított területekre újabb gazdálkodók települjenek be. Megoldódott a vízellátás, a csapadékvízelvezetés, az út- és térburkolatok, a térvilágítás korszerűsítése. Az iparterületen egy új, 1580 m2 hasznos alapterületű csarnok is épült. A telephely bejárata mellett pedig egy 40 férőhelyes, térkő burkolatú parkoló. Felújításra került a porta és iroda épülete, továbbá átalakításra került a labor épülete szociális helyiséggé. Ezt a helyet azóta már a lakosság is ismerheti, hiszen birtokba vette a Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Kft., amely ügyfélszolgálati pontot működtet ott, és a műhelyük költöztetése is folyamatban van. A legutóbbi TOP Plusz keretén belül pedig 500 millió Ft támogatást nyert a város az Ipari Park további fejlesztésre.

Mennyi és milyen vállalkozások működnek az Ipari Pakban?

Az Ipari Parkba nemzetközi nagyvállalkozások, valamint helyi kis- és középvállalkozások települtek. A legismertebb nemzetközi nagyvállalatok, a CLAAS Hungária Kft. és a Lindström Kft., de a hazai nagyvállalati szektorból a VIDEOTON Holding Zrt-hez tartozó két cég is dolgozik itt. Ezen túlmenően számtalan más vállalkozás is működik még az Ipari Parkban, így például a VIDEOTON Holding Zrt-hez tartozó VTES Kft., VT Precision Molds&Tools Kft és PQMS METAL Kft., a NATURAL MEAT Kft., a Bábolna Élelmiszeripari Kft., az ALOX Kft., PRI-MO-RA 2000 Kft., valamint a Koszta Sped Kft., a Pont 991 Kft., a Tóth és Társa Bt., a Wihte PSL Trans Kft., a GallTech Kft., a Teljes Életért Nonprofit Kft., Polytechnik-Light Kft. és a Hodos Lakatos Hegesztő Kft.

Az elmúlt időszakban megnövekedett az érdeklődés az Ipari Parkban lévő telephelyek iránt. Így elmondhatjuk, hogy az önkormányzat már szinte minden értékesítésre szánt területet eladott. Az új tulajdonosok közül több már elkezdte, vagy a közeljövőben valósítja meg a tervezett fejlesztéseket, mint a BIKA Logisztika Kft. Továbbá több helyi, valamint térségi vállalkozás keresett termelésre alkalmas helyet az Ipari Parkban, amely igényre válaszolva a TOP PLUSZ 1.1.1-21-JN1-2022-00012 „Ipari Park fejlesztése Törökszentmiklóson” című nyertes pályázatnak köszönhetően építenénk meg egy új, megközelítően ezerkétszáz négyzetméteres gyártócsarnokot, és a hozzá tartozó szociális épületet. Az új gyártócsarnokot a Kombájn út végén található még szabad földterületen építi meg majd az önkormányzat. Fontos számunkra, hogy lehetőséget adjunk a helyi vállalkozásoknak is a bővítésre, arra, hogy korszerű körülmények között termelhessenek.

Szóljon hozzá!