2024.04.13.
CímlapHírlapÖnkormányzat

A strandfürdő medencéinek árnyékolását is szeretné megoldani az önkormányzat

A TOP Plusz keretén belül a „Turizmusfejlesztés Törökszentmiklóson” című pályázat 2022. decemberében támogatásban részesült, és 2023. január végén hatályba lépett a támogatási szerződés. A projekt célja a meglévő adottságokra épülő helyi turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, digitális és funkcionális elérhetőségének javítása. Ennek keretében megújul a fürdő fogadóépülete, az épület körüli tér és zöldfelület, valamint kialakításra kerül egy pihenőterasz, és a szolgáltatáshoz parkoló. Továbbá új eszközök, bútorzat kerül beszerzésre és kerékpártámasz kerül elhelyezésre. A projekt része a helyi turizmust népszerűsítő marketing megvalósítása is. A pályázathoz készített koncepcióterv alapján elkezdődött az épület átalakításának tervezése, mely során folyamatos az egyeztetés a fürdő és a gyógyászati szolgáltatóval, hogy a napi működést segítő átalakítás funkcionális kialakításra kerüljön sor. A majdani üzemeltetési költségekre is tekintettel igyekeznek a tervezőkkel a legoptimálisabb helykihasználást tervezni. Az épületben egy tágasabb előtér kialakítását tervezik, illetve a gyógyászati funkció elválasztását a fürdő funkciótól. Az előtérből egy 100 szekrényes öltözőrész biztosítja majd az idelátogatók kényelmes átöltözését, értékeinek megóvását. A gyógyászati részen masszázs helyiségek, iszapkezelő, illetve tangentor-kezelő helyiség és rendelő kerülne kialakításra. Míg a fürdőzők számára az épületben kerülne elhelyezésre egy mini wellness-rész szaunákkal. A projekt részeként a medencék árnyékolását is igyekeznek megoldani. A szükséges tervek és engedélyek birtokában az év során tervezik kiírni a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást és eredményes eljárást követően a fejlesztés megvalósítását. A projektzárást 2025. év végére várható.

A Római Katolikus Temető bejárata környékének rendezési terve is bekerült a költségvetésbe

A város 2024. évi költségvetésének előkészítése során képviselői indítvány hangzott el a Római Katolikus Temető bejárata környékének rendezésére, parkolók, gyalogátkelőhely létesítésére. Dr. Varga Imre jegyző arról tájékoztatott, hogy az indítványt annyiban lehetett befogadni és felelősséggel kötelezettséget vállalni, hogy előkészítik, és megkezdik a tervezési folyamatot, hogy pontos adatokat kapjanak a teljes beruházásra vonatkozóan, s miután már rendelkeznek a költségbecslés adataival, abban az esetben tudják keresni a forrásokat. A tervezés költségeit is beépítették a képviselő-testület által február végén tárgyalásra kerülő 2024-es költségvetési rendelettervezetbe.

Elkészült a város 2024. évi költségvetése

Az önkormányzat életében minden év eleje a számok rendezésével telik. A bevételek és tervezett kiadások egyensúlyba hozásának az időszaka a január és február eleje. Törvényben rögzített kötelességünk, hogy minden év február 15-ig elkészüljön az adott év költségvetése és a képviselő-testület számára előterjesztésre kerüljön. Ennek a kötelezettségnek eleget tettünk. – tájékoztatott Markót Imre polgármester. Továbbá elmondta, hogy az idei költségvetés készítésekor szerencsés helyzetben volt az önkormányzat, hiszen szemben a tavalyi évvel minden állami támogatás mértékével tisztában voltak. Az idei költségvetés fő összege 8,572 milliárd forint. Ennek jelentős része a kötelező önkormányzati feladatok működtetésére fordítandó. Ugyanakkor jelentős mértéket ölt az elnyert uniós pályázatok fejlesztési feladatainak a végrehajtása is, de a korábbiakhoz képest jóval több pénz jut idén a közterületek karbantartására, az utak felújítására és a zöldfelületek ápolására. A képviselő-testület február 29-én fogja tárgyalni a 2024-es költségvetést.

Tavasszal megújul a Vásárhelyi Pál út és a Földvári út egy-egy szakasza

A TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi közutak fejlesztése című felhívásra benyújtott pályázattal az önkormányzat 250 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült 2022 decemberében. A pályázatban a Vásárhelyi Pál út Táncsics út és Ady Endre utca közötti szakaszának, és a hozzá kapcsolódó parkolóknak a felújítása, valamint a Földvári út Dózsa György út és az iparvágány vasúti átjáró közötti szakaszának a felújítása van tervezve. Lezárult a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzés, a nyertes kivitelezőkkel a napokban megtörténik a szerződéskötés, így a tavasz folyamán a kivitelezés is megvalósulhat. Jó hír, hogy a nyertes ajánlatok összesen nettó 36 millió forinttal alacsonyabbak voltak, mint a rendelkezésre álló összeg, így az eredetileg tervezetthez képest a felújítás többlet műszaki tartalommal valósulhat majd meg.  A Földvári út felújítását a Békésút Kft. nyerte 49.552.180+áfa összeggel, a Vásárhelyi Pál út felújítását pedig a Méter Mélyépítő Kft. 89.300.000+áfa összegben.

Szóljon hozzá!