2024.06.18.
Rádió

300 – A város arca

A PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00363

Kedvezményezett neveRÁDIÓ HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címe300 – A város arca
Projekt azonosítóTOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00363
Támogatás összege (Ft)9 000 000
Összköltség (Ft) Támogatás aránya9 000 000   100%
A projekt megvalósításának kezdete2019.09.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje2021.08.31.

Projekt bemutatása

A Rádió Horizont Kft. évek óta a törökszentmiklósi kommunikáció és közösség építés aktív részese munkájával. Helyi kisközösségi rádióként mindennapos kapcsolatot épít a város szereplőivel, lakosságával, a civil szervezetekkel és helyi cégekkel, így aktuális információkkal rendelkezik a város életéről és a helyi közösséget érintő dolgokról. A Kft. munkatársai állandó kapcsolatban vannak a város vezetésével és a közösségépítésben szerepet vállaló helyi aktorokkal.

A Törökszentmiklóson megvalósuló programok és rendezvények szerves résztvevője a Rádió, valamint a Kft. által szerkesztett helyi Hírlap és Magazin. A Kft. ügyvezetője a város újra telepítésének 300. évfordulójára létrehozott Emlékbizottságnak, amely különböző tematikák alapján helyi – a közösség fejlesztésben közreműködő – személyek bevonásával jött létre Képviselő testületi felhatalmazás alapján. Az Emlékbizottság Albizottságai tervezik meg az elkövetkezendő pár hónapban megtervezni, hogy melyek azok a tevékenységek, rendezvények, programok, amelyek méltó módon tisztelegnek az évforduló előtt, mindamellett bevonva a helyi szereplőket, így mozgósítva a helyi közösség minden rétegét.

A projekt előkészítettsége

A Rádió Horizont Kft. évek óta a törökszentmiklósi kommunikáció és közösség építés aktív részese munkájával. Helyi kisközösségi rádióként mindennapos kapcsolatot épít a város szereplőivel, lakosságával, a civil szervezetekkel és helyi cégekkel, így aktuális információkkal rendelkezik a város életéről és a helyi közösséget érintő dolgokról. A Kft. munkatársai állandó kapcsolatban vannak a város vezetésével és a közösségépítésben szerepet vállaló helyi aktorokkal.

A Törökszentmiklóson megvalósuló programok és rendezvények szerves résztvevője a Rádió, valamint a Kft. által szerkesztett helyi Hírlap és Magazin. A Kft. ügyvezetője a város újra telepítésének 300. évfordulójára létrehozott Emlékbizottságnak, amely különböző tematikák alapján helyi – a közösség fejlesztésben közreműködő – személyek bevonásával jött létre Képviselő testülti felhatalmazás alapján. Az Emlékbizottság Albizottságai tervezik meg az elkövetkezendő pár hónapban megtervezni, hogy melyek azok a tevékenységek, rendezvények, programok, amelyek méltó módon tisztelegnek az évforduló előtt, mindamellett bevonva a helyi szereplőket, így mozgósítva a helyi közösség minden rétegét.

A projekt által érintett célcsoport(ok)

Fontos, hogy nem egy egyszerű esztétikai elemet szeretne a Kft. végső produktumnak, hanem egy olyan emblematikus eszközt, ami valóban hordozza a város elmúlt 300 évének üzenetét, amellett a jövőjét is. Komoly probléma a helyiek számára, hogy a felszínen sokkal vonzóbb jövő kínáló nagyvárosok, vagy külföldi lehetőségek mellett megértesse a helyi fiatalsággal, hogy a városnak nem csak múltja, de jövője is van, és ez nagymértékben múlik rajtuk. A Kft. kiemelt célja volt eddigi kommunikációja során is, és jelen projekt esetében különösképpen, hogy a város csökkenő népességét figyelembe véve az újabb nemzedékekkel megismertesse a város értékeit és vonzóvá tegye az itt maradás.

A projekt elsődleges célcsoportja a megvalósítás első szakaszában az ötletpályázat potenciális résztvevői, amelyben várhatóan 2 alapvető kör fog elég határozottan elkülönülni:

•          A helyi grafikusok, nyomdai dolgozók, rajztanárok, tehát, akik valamilyen formában profinak tekinthetők a grafikai területén

•          A lakosság egészéből érkező amatőrök, hiszen az ötlet pályázat ki8írásánál a grafikai tapasztalat nem elvárás (az ötletpályázatot kifejezetten hirdetni kívánjuk a diákság körében, de természetese, akár egy nyugdíjas is pályázhat szöveges ötlet, vagy egy vázlat terv alapján)

Az ötletpályázat meghirdetésénél pont a fentiek miatt kifejezett hangsúlyt fektetünk arra, hogy minél szélesebb rétegekhez jusson el az információ: lehetőség szerint legalább közvetett a teljes lakossághoz, ami 21 000 főt jelent. Magát az ötletpályázatot mindenképpen csak helyi lakosok, vagy elszármazottak részére kívánjuk meghirdetni a helyi identitás miatt.

Megvalósítandó tevékenységek

Ötletpályázat

A projekt első elemként egy ötletpályázatot kívánunk meghirdetni, amely nyilvános, mindenki számára elérhető és minimális technikai megkötést tartalmaz. Az ötletpályázatot a CLLD és a Kft. széleskörű kommunikációs felületein kívánjuk meghirdetni, mindenki számára elérhető módon, bevonva a helyi oktatási intézményeket, civil szervezeteket és az egész városi, sőt régiós lakosságot. Az ötletpályázat célja, hogy a környékből grafikai felkészültség nélkül is bárki olyan ötlettel állhasson elő a jövőbeli logó megtervezésével kapcsolatban, ami biztosítja, hogy a legötletesebb és a tartalmilag legmegfelelőbb elképzelés az Emlékbizottság véleményezésével később profi grafikai munkává alakulhasson, amely logó olyan üzenetet hordoz, mely képes, kár a passzívabb lakosság bevonására, az évforduló üzenetével történő azonosulás elősegítésére és a tényleges városi szintű megemlékezésre ösztönözni a helyieket.

Logó és egyéb arculati elemek tervezése, kivitelezés, arculati kézikönyv elkészítése

Az ötletpályázatot, ahogy fentebb említettük, az Emlékbizottsággal történt egyeztetést követően bírálnánk el, bevonva a helytörténetben jártas, valamint a grafikai munkában előképzett szakembereket. A legjobb ötletet/ötleteket kiválasztva a Kft megpályáztatja az ötlet profi grafikai szinten történő, mai kor elvárásainak megfelelő vektor grafikus, a későbbiekben viszonylag könnyen és bárki által az évfordulóval kapcsolatos megjelenéseken használható 300-as logó kidolgozását.

A logót a kiválasztott cégnek olyan módon szükséges rendelkezésre bocsájtania, hogy az laikus számára is egyszerűen felhasználható legyen word, excel, powerpoint és egyéb alkalmazások révén, hogy valóban az a dizájn, megjelenés és grafikus üzenet minden csatornán eljuttathassa az üzenetet a célcsoport számára.

Az Emlékbizottság által jóváhagyott, profin kidolgozott logót digitális adathordozón kívánjuk eljuttatni minden a programban érintett megvalósítóhoz, hogy valóban egységes arculat kísérje végig a rendezvényeket. Elkészítünk egy olyan „Arculati kézikönyvet”, amely segít, hogy a megvalósítók megfelelően és a célt sikeresen elérő módon tudják a kommunikáció során használni azt.

Arculati elemek kidolgozásához kapcsolódóan rendezvényszervezés, lebonyolítás

Az ötletpályázat megvalósítása során, valamint az elkészült anyagok bemutatására a széles közönség és a sajtó előtt is nyitott rendezvények megvalósítását tervezzük 3 alkalommal (min. 30 fő részvételével).

Reklámtárgyak és marketing eszközök beszerzése és gyártása

Az elfogadott és kidolgozott logóval ellátott mai kornak megfelelő marketing eszközöket kívánunk legyártani, amelyet az emlékbizottság rendelkezésére bocsájtunk. Ennek a pontos meghatározása az igények szerint a program megvalósítóival közösen történhet, de a Kft. ajánlása szerint mindenképpen tartalmaz a rendezvényeken használható molinókat, roll-upokat, pólókat és egyéb reklámtárgyakat.

Nyilvánosság biztosítása

Az Arculati kézikönyv és a Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei alapján C típusú tábla legyártása és kihelyezése valósul meg, a projekt Térképtérbe történő feltöltése, valamint jó minőségű fotódokumentáció készítése. Emellett a meglévő honlapon projekttel kapcsolatos információk feltüntetése a teljes megvalósítási idő alatt.

Szóljon hozzá!