2024.06.18.
Rádió

Törökszentmiklós 300 – rendezvényterv

Pályázó neveRÁDIÓ HORIZONT Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Projekt címeTörökszentmiklós 300 – rendezvényterv
Szerződés számaTOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00583
Támogatás összege (Ft)3 000 000
Összköltség (Ft)3 000 000
Biztosítéknyújtásra kötelesNem
A projekt megvalósításának kezdete2019.07.01.
A projekt fizikai befejezésének határideje2021.06.30.

A projekt bemutatása

A projekt szükségességének alátámasztása, előzmények

A Törökszentmiklóson megvalósuló programok és rendezvények szerves résztvevője a Rádió, valamint a Kft. által szerkesztett helyi Hírlap és Magazin. A Kft. ügyvezetője a város újra telepítésének 300. évfordulójára létrehozott Emlékbizottságnak, amely különböző tematikák alapján helyi – a közösség fejlesztésben közreműködő – személyek bevonásával jött létre Képviselő testületi felhatalmazás alapján. Az Emlékbizottság Albizottságai tervezik meg az elkövetkezendő pár hónapban, hogy melyek azok a tevékenységek, rendezvények, programok, amelyek méltó módon tisztelegnek az évforduló előtt, mindamellett bevonva a helyi szereplőket, így mozgósítva a helyi közösség minden rétegét.

Fontos, hogy a kialakuló programterv egy egységes programsorozattá legyen rendezve, melyben az ütemtervezés, költségbecslés és feladat-, felelősségi-, valamint hatókörök meghatározásra kerülnek, hiszen enélkül a megvalósíthatóság kerülhet veszélybe.

2.5.2      A projekt előkészítettsége

Az előkészítés vonatkozásában indikatív ajánlatot kértünk a nyomdai munkálatokra, valamint a külső szolgáltatások tárgyában, amelyek jelen pályázatunk mellékleteit képezi. A megvalósításban közreműködő pénzügyi kolléga, projektmenedzser személyét, valamint a szakmai megvalósításban közreműködőket kijelöltük. Emellett a Kft. folyamatosan figyelemmel kíséri, és koordinációs feladatot végez az Emlékbizottság jubileumi Emlékév rendezvénysorozat tervének előkészítő munkájában.

2.5.3      A projekt által érintett célcsoport(ok)

A projekt célcsoportja két jól elhatárolható részre osztható:

  • A rendezvények potenciálismegvalósítói
  • A rendezvény későbbi résztvevői, a város teljes lakossága

A projekt megvalósításánál a célcsoportok bevonása összetett feladat, hiszen az előkészítésben a programterv elkészítésekor törekedni kell arra, hogy a későbbi résztvevők – tehát a rendezvényekkel megcélzott lakosság – igényei megfelelő módon felmérésre kerüljenek és beépüljenek a rendezvények típusának, jellegének, időpontjának, helyszínének meghatározásába, hiszen ez esetben garantálható a programok megfelelő látogatottsága.

A programsorozat tervezetének kialakítását követően pedig intenzív kommunikációval szükséges mind a lehetséges megvalósítókkal megismertetni az elképzeléseket és a lehetséges kapcsolódási pontokat, mind a lakossággal a rendezvények célcsoportjaival időben és széles körben

A Rádió Horizont Kft. az 1.) pontban már bemutatott helyi kommunikációs csatornái, beágyazottsága révén tökéletesen tudja megvalósítani a projekt kommunikációját.

2.5.4      Megvalósítandó tevékenységek

Önállóan támogatható tevékenységek:

A „Törökszentmiklós 300” jubileumi évhez kötődő programsorozat kialakítása

Program kialakítása, megvalósítása és az éves rendezvénynaptárhoz illesztése (pl. találkozók, ünnepségek, táncműsor, kézműves foglalkozások stb.)

A tevékenység során a Rádió Horizont Kft. megbízott szakmai közreműködők révén az előzetes igényfelmérés, valamint az Emlékbizottság útmutatásai alapján elkészíti a jubileumi emlékév programtervét, az események mellé rendelve azok fontosabb paramétereit (költségbecslés, lehetséges megvalósítók, tervezett dátum és helyszín).

Ennek az Emlékbizottsággal történő véglegesítését követően közzétehető programfüzetet készít, majd gondoskodni annak a lakossághoz és a megvalósítókhoz történő eljuttatásáról.

A programok megvalósításának elindításakor szakmai koordinációs felügyeletet, útmutatást biztosít az események későbbi koherenciájának megtartása érdekében.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

„Törökszentmiklós 300” rendezvény kiadvány készítése

A rendezvénysorozat elemeit, tervezett időpontjait, helyszíneit tartalmazó programfüzet: műnyomó, 135gr, color, 24 oldal, A5 méret, 10 000 példány.

Nyilvánosság biztosítása

Az Arculati kézikönyv és a Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei alapján C típusú tábla legyártása és kihelyezése valósul meg, a projekt Térképtérbe történő feltöltése, valamint jó minőségű fotódokumentáció készítése. Emellett a meglévő honlapon projekttel kapcsolatos információk feltüntetése a teljes megvalósítási idő alatt.

Szakmai terv készítése

Szóljon hozzá!