2024.04.13.
CímlapHírekHírlap

Tízből kilenc

2021-2027-es EU-s fejlesztési ciklus elején 2.527.835.045 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Törökszentmiklós.

Hat újabb nyertes pályázatot jelentett be decemberben közösségi oldalán Markót Imre, Törökszentmiklós Város polgármestere. A fejlesztésekre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán nyert pénzügyi forrást a város, így már 9 fejlesztés, beruházás valósulhat meg az új uniós fejlesztési ciklusban településünkön. Minderről a polgármestert kérdeztük.

Decemberben újabb 6 pályázata lett sikeres a városnak a TOP PLUSZ keretein belül. Melyek voltak ezek?

A Képviselő-testület 2022. március 24-én, majd ezt követően május 26-án tárgyalta a TOP PLUSZ év elején megnyílt 6 új operatív program felhívásaira benyújtandó pályázatait. Az akkori döntések értelmében minden megjelent felhívásra 1-1 pályázatot nyújtott be az Önkormányzat, így most elmondható, miután a támogatási döntések megszülettek, hogy a második körben benyújtott pályázataink eredményessége 100%, hiszen mind a 6 támogatásban részesült, ráadásul az igényelt támogatási összegeket nyertük el.

Helyi gazdaságfejlesztés operatív programban az Ipari Parkban pályáztunk új ipari csarnok építésére a már meglévő csarnok telkén. A projektben mintegy 1290 m2 alapterületű gyártó üzemcsarnok épül, kiegészítő szociális és iroda helyiségekkel, valamint 2430 m2 térburkolat és parkoló kialakítással.

A Helyi és térségi turizmusfejlesztés operatív programban támogatott a városi strandfürdő fogadó épületének a bővítését, felújítását, az épületben meglévő gyógyászati szolgáltatások körének bővítését céloztuk meg.

A Belterületi utak fejlesztése operatív programban a Vásárhelyi Pál u. Táncsics út és Ady Endre utca közötti szakaszának, valamint a Földvári utca Dózsa György út és az iparvágány közötti szakaszának felújítása történik meg.

A Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése keretében az EGYMI szakellátás fejlesztését valósítjuk meg. Az elnyert támogatás kisebb részészét beruházási, kivitelezési munkákra fordítjuk, nagyobb részét a szakellátáshoz kapcsolódó eszközök beszerzésére fordítjuk.

A Szociális célú városrehabilitáció (ERFA) és a Szociális célú városrehabilitáció (ESZA+) operatív programok egymással összefüggnek. A pályázati felhívások is úgy lettek kialakítva, hogy kizárólagosan csak a kettőre együttesen lehetett pályázni. Vagyis, ha egy település valamely ún. szegregált területén infrastrukturális fejlesztést kíván megvalósítani, csak úgy teheti, ha az ott élők számára társadalmi felzárkóztatást is végrehajt. Az ERFA-s projekt keretén belül a Nefelejcs utca, Magyar utca és Dankó Pista utca hosszú idő óta megoldatlan csapadékvíz elvezetését valósítjuk meg kiépített, zártrendszerű hálózattal. Ezt már a jelenleg lezárás alatt lévő fejlesztési ciklusban is szerettük volna megvalósítani, de sajnos a nagymértékű építőipari áremelkedések miatt kimaradt a 2020. decemberében elnyert pályázatból. Az ESZA+ pályázatból a területen élők társadalmi felzárkóztatását, munkához és szolgáltatásokhoz történő hozzájutás elősegítését tervezzük megvalósítani.

Ha összességében nézzük, akkor így már 9 nyertes pályázatot kell majd megvalósítani. Ebben az uniós fejlesztési ciklusban így mekkora összeg érkezik Törökszentmiklósra?

2022. márciusában három nyertes pályázatunk volt a benyújtott 4 pályázatból, ezek együttes támogatási összege 922.660.221 forint. A decemberben elnyert hat pályázatunkkal 1.605.174.824 forint támogatásban részesültünk, így összesen a 2021-2027-es EU-s fejlesztési ciklus elején 2.527.835.045 forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Törökszentmiklós. Bízunk benne, hogy a következő években lesznek még újabb pályázati felhívások, melyekre majd eredményesen pályázhatunk.

Az egyik pályázat, amire mindenki felkapta a fejét, az a strand fejlesztése volt, de mi is fog megvalósulni az elnyert 400 millió forintból?

A projekt célja a meglévő adottságokra épülő helyi turisztikai infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése, digitális és funkcionális elérhetőségek javítása. Ennek keretében megújul a fürdő fogadóépülete (komplex akadálymentesítés, energetikai felújítás, funkcionális átszervezés, vendégfogadás feltételeinek kialakítása, vizesblokkok megújítása), valamint új épületrésszel bővül a fogadóépület, melyben gyógyászati / wellness szolgáltatások lesznek kialakítva. A Strandfürdő fogadó épületének teljes felújításához, átalakításához kapcsolódóan új berendezés, bútorzat, öltözőszekrény rendszer kerül beszerzésre, az új gyógyászati blokk átjáró, közlekedő nyaktaggal kapcsolódik a meglévő épülethez. Ebben az épületrészben is az orvosi és kezelés-technológiai eszközök megújítása, bútorzat beszerzése történik. És a fogadó épülethez kapcsolódó meglévő medence bejáró felújítása is megvalósul. Ezen kívül az épület körüli tér és zöldfelület megújításra kerül, az épületben büfé, pihenő és fogyasztó terasz is létesül. Valamint a szolgáltatáshoz 9 db parkoló kerül kialakításra, amelyből egy akadálymentes lesz, valamint a helyi adottságokhoz igazodóan kerékpártámaszok kerülnek elhelyezésre az ingatlan bejáratánál. Illetve az épülethez kapcsolódóan egy mászófal építésére is sor kerül a szolgáltatás bővítése érdekében.

A strand jelenlegi bejárata, és fpgadóépülete

Valószínűnek tartom, hogy itt nem szeretne megállni a város a strand fejlesztése kapcsán, de erre lehetősége is lesz?

Természetes szeretnénk a strandfürdőt és környezetét a továbbiakban is fejleszteni, hogy erre milyen lehetőségünk lesz, még egyelőre nem ismert. Jelenleg nincsenek újabb pályázati lehetőségek. Én személy szerint nem zárom ki a befektetők bevonását sem. Bár e tekintetben eddig sem volt érdeklődő a törökszentmiklósi strandfürdő iránt. November végén lett volna lehetősége a Képviselő-testületnek a volt Tanyasi Kollégium ingatlant értékesíteni, a jelentkező befektető az épületet felújította volna, kezdetben munkásszállóként üzemeltette volna. Erre a fejlesztést a Képviselő-testület nem támogatta, helyesebben mondva a szavazás során nem született döntés az ingatlan értékesítéséről, így maradt önkormányzati tulajdonban.

Az Ipari Park újabb fejlesztése, a gyártócsarnok mit eredményezhet majd a város életében?

A cél a munkahelyteremtés. A korábbi pályázatokból megvalósult ipari csarnokokat az önkormányzat bérbe tudta adni. Ezeket a Claas Hungária Kft. illetve a Teljes Életért Nonprofit Kft. bérli. Míg az előbbi gazdasági társaság a legnagyobb munkáltató a városban és 1998. óta jelen van Törökszentmiklós gazdasági életében, addig az utóbbi új foglalkoztatóként tudott megjelenni, mivel 2012-ben megépült az az ipari csarnok, melyet azóta is bérel. A jelenleg elnyert támogatásból megépülő ipari csarnokkal is azt szeretnénk elérni, hogy lehetőséget kínáljunk meglévő, vagy újonnan érkező gazdasági társaságoknak a munkahelyteremtésre, a meglévők bővítésére.

250 millió forintból történik majd meg a Földvári út valamint a Vásárhelyi Pál út Táncsics út és Ady Endre út közötti szakaszának felújítása. Miért kerül ez ilyen sokba?

Egy-egy elnyert támogatás a megpályázott projekt teljes megvalósítására értendő, nemcsak a tényleges kivitelezési költséget tartalmazza, hanem valamennyi felmerülő szolgáltatás költségét is. A kiegészítendő szolgáltatások minden projekt esetében általában a támogatási összeg 8-10%-t kiteszik. Ezek a költségek a projekt előkészítő tanulmány elkészítését, a tervezési feladok, a projektmenedzseri feladatok elvégzését, a közbeszereztetés, a műszaki ellenőrzés, a kötelező nyilvánossági feladatok elvégzését tartalmazzák. Jelen esetben a tényleges kivitelezésre kb. 225 millió forint lesz fordítva. Valóban sokak számára soknak tűnhet, azonban a két érintett útszakaszon nemcsak útfelújítás fog megvalósulni. A tényleges műszaki tartalom talán egyértelműsíti a költségeket. A felújítás beavatkozás egyik területe a város központi részén elhelyezkedő Vásárhelyi Pál utca Táncsics Mihály utca- Ady Endre utca közötti szakaszának felújítása. A projekt keretében az útburkolat felújítására kerül sor, mely keretében új hengerelt aszfaltréteg készül, az útburkolat bal oldalán stabilizált padka építése, jobb oldalán a meglévő kiemelt szegély cseréje történik, és a nem megfelelő műszaki állapotú forgalomtechnikai elemek cseréje is megvalósul.

Az útburkolat felújítás megközelítően 360 m hosszon tervezett, mely szakaszon az útburkolat szélessége átlagosan 6 m. Tervezésre került továbbá az út mellett található 33 db meglévő személygépjármű parkolóhely felújítása is. A felújítás során 2845 m2 új burkolat kerül kialakításra. A felújítás beavatkozási másik területe a város déli részén elterülő Földvári utca Dózsa György utca – iparvágány közötti szakaszának felújítása. A projekt keretében az útburkolat felújítására kerül sor, mely keretében új hengerelt aszfaltréteg építésével, útburkolat mellett mindkét oldalon stabilizált padka építése, a nem megfelelő műszaki állapotú forgalomtechnikai elemek cseréje, a csapadékvíz elhelyezésére szolgáló földárkok profilozása, jó karba helyezésére kerül sor. Az útburkolat felújítás bruttó 305 m hosszon tervezett, mely szakaszon az útburkolat szélessége változó az első szakaszon 6 m, a további szakasz 4,25 m. A felújítás során megközelítően 1575 m2 új burkolat kerül kialakításra.  A teljes projekt keretében összesen 665 m hosszon útfelújítás plusz 33 db parkoló felújítása tervezett összesen 4420 m2 új burkolat létesül.

Az EGYMI nyertes pályázata konkrétan milyen fejlesztést takar?

A Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése keretében tervezett egy kardiológia rendelő kialakítása, a fizikoterápiás rendelő bővítése, a védőnői szolgálatnál gyerekbarát sarok kialakítása, valamint a tüdőgondozó épület rész akadálymentesítése. Az építőanyag árak folyamatos emelkedése miatt a projekt előkészítés időszakában kerül pontosításra a beavatkozás végleges műszaki tartalma. Ezen feladatok mellett a város, és a járás egészségügyi alap és szakellátásának biztosításához tervezünk eszközöket beszerezni, így a védőnői szolgálat számára a jogszabályban előírt, de még hiányzó, vagy pótlandó eszközöket, továbbá a szakrendelésekhez szükséges eszközöket a kardiológia, belgyógyászat, nőgyógyászat, sebészet, fizikoterápia, tüdőgyógyászat számára. A fogászati alapellátást segítő panoráma röntgen, illetve a meglévő röntgengéphez detektor beszerzése is szerepel a tervek között.

A szegregátum fejlesztése sem áll meg, és ott most is zajlik egy kivitelezés. Az jelenleg hol tart?

2020. december 21-én részesült támogatásban a TOP-4.3.1-16-JN1 felhívásra benyújtott pályázatunk. Ebben a pályázatban terveztük a Nefelejcs, Magyar, Dankó Pista utcák csapadékvíz elvezető rendszerének a megépítését is, de ez sajnos nem fért már bele a megvalósításba a megemelkedett építőipari árak miatt. Viszont két másik beruházás meg tud belőle valósulni. A Téglagyár út – Szivárvány út – Nap út aszfaltozását befejezte a kivitelező. December 21-én indult a műszaki átadás-átvétel. A nyílt közbeszerzési eljáráson ezt a kivitelezést a Szolnok Aszfalt Kft. nyerte. A Kossuth Lajos utca 3/5. alatti szolgáltató házból szolgálati lakást alakítunk ki, az épület akadálymentesítésével, energetikai korszerűsítéssel, belső átalakításával. Illetve új műhely épület építése is megvalósul ugyanitt, mely a közösségi tevékenység célját fogja szolgálni. Itt a kivitelezés folyamatban van. Ezt a kivitelezést a közbeszerzési eljáráson a KTSZ-REB Kft nyerte el.

Mi a 10. pályázat, amit benyújtott a város a TOP PLUSZ keretén belül?

Ebben a pályázatban bölcsődei eszközök beszerzésére pályáztunk. Sajnos a tavaszi döntések sorában ez az egyetlen pályázatunk nem nyert. Minden esetre összességében kijelenthetem, hogy 10 benyújtott pályázatból 9 támogatásban részesült, erre büszkék lehetünk és kellő elégedettséggel is nyugtázhatjuk, hogy a TOP PLUSZ pályázatok első körében Törökszentmiklós Városi Önkormányzat sikeres és eredményes volt.

Köszönjük szépen az információt polgármester úrnak, és sikeres megvalósítást kívánunk a 9 nyertes pályázat kapcsán.

Szóljon hozzá!