2024.04.13.
CímlapHírlapÖnkormányzat

Megkérdeztük a polgármestert a város parkolási helyzetéről

Folyamatosan nő a gépjármű-használók száma Magyarországon, 2023 őszén már hatmillióan kötöttek kötelező biztosítást a Magyar Nemzeti Bank adatai alapján. Ez az ugrásszerűen növekvő gépjárműállomány nem csak az utakat, a közlekedést terheli, hanem a parkolóhelyek biztosítására is növekvő igényt jelent. Ezt tapasztaljuk Törökszentmiklóson is, ahol egyre több helyen érezzük a parkolóhelyek hiányát, zsúfoltságát, vagy rossz állapotát. Erről kérdeztük Markót Imre polgármestert, hogy mi az elképzelésük városunkban a parkolási nehézségek feloldására, megoldására.

Melyek a parkolási gócpontok a városban?

MI: Jellemzően a városközponti területeken jelentkezik a parkolási probléma. Azokon a helyeken, ahol kereskedelmi, szolgáltató funkciók helyezkednek el. Problémát jelent mindig egy-egy új kiskereskedelmi üzlet megnyitása, ami lakóépület átalakításával jön létre. Az OTÉK szerint szükséges parkolóhelyek nincsenek telken belül biztosítva. A hatósági állásfoglalás szerint, mivel bejelentés alapján, tudomásulvétellel kerül kiadásra a működési engedély, így nem vizsgálható a parkolóhelyek megléte. Ezzel a szemlélettel én egyáltalán nem értek egyet. Erre a jövőben megoldást kell találni, mert a közterületeinken csapódik le a parkolás megoldatlansága. Konkrétan a gócpontok: az EGYMI épületének környezete, a Kossuth tér, az Almásy út és piacnapokon a piac környezete. Terveket készítünk lehetséges parkoló kialakításokra, van olyan terület, ahol első körben koncepció tervet, és van, ahol már engedélyezési és kivitelei tervet.

Ahogyan Ön is említette, az EGYMI körüli parkolás megoldása is szerepel a tervek között, itt nem csak felújítani, de bővíteni is szeretnének. Beavatná az olvasókat a tervekbe?

MI: Az idei költségvetésben az EGYMI-épület meglévő parkolóhelyeinek a felújítására tudtunk forrást biztosítani. Ez a mentőállomás mögötti kőzúzalékos parkoló felújítását jelenti. Térkő burkolatos parkoló létesül, a keletkező csapadék vízelvezetése is megtörténik. A 29 férőhelyes parkoló forgalmi rendje minimálisan fog változni a felújítás után: a parkolóból nem a régi OTP parkolóját érintve lehet majd kiközlekedni, hanem egy 90⁰-os íves csatlakozó úton a Szemere Bertalan utcára. Természetesen a 29 parkolóhely kevés. A régi szülőotthon épületének elbontásával, annak a helyén fog majd az önkormányzat további parkolóhelyeket megépíteni, összesen még 52-t. Az így létrejövő 81 férőhelyes parkoló biztosítani fogja az EGYMI parkolási szükségleteit.

A Városi Piac felújításával új parkolóhelyek is ki lettek alakítva, de piacnapokon azokon is árusítás folyik. Hogyan tervezik itt új parkolóhelyek kialakítását.

MI: A TOP PLUSZ belterületi utas pályázatban a kivitelező közbeszerzésen történt kiválasztása után jelentős pályázati forrásunk maradt: nettó 36 millió forint. Ennek a forrásnak a felhasználására jelenleg előkészítés alatt van a Vásárhelyi Pál úton a Gazdabolt és a Kazinczy utca közötti szakaszon, a meglévőkön túl további 30 új parkolóhely kerül kiépítésre. A tervek készülnek, közbeszerzést kell majd kiírni, de várhatóan az ősz folyamán ezek a parkolók is megépülnek. A Piramis megépülésével a mélygarázs jelentős segítséget nyújt majd a piaci parkolásban is. De ez legkorábban 2026 őszére fog megvalósulni. És azt se felejtsük el, hogy a mélygarázs elsődlegesen az ott létesülő kereskedelmi üzletek használatához létesül. Ugyancsak tervben van a piac közelében jelenleg elzárt ingatlanok belső területein parkolók létesítése. Jelenleg tárgyalások folynak, bízom benne, hogy a következő években már eredmény is fog mutatkozni.

Az Almásy út teljes hosszán készül egy átfogó zöldfelület fejlesztési terv. Ez mit tartalmaz?

MI: Szeretnénk rendezni azt a mára már teljesen kezelhetetlen állapotot, ami az Almásy úton kialakult. Rengeteg gépjármű parkol az utca teljes hosszán az útpadkán, a zöldfelületen. A végeredmény a város második főutcáján az útpadka teljesen kátyús, felszántott. Ugyancsak szükséges a kétoldali fasorok újragondolása is, az utcabútorok, padok, kerékpártárolók, hulladékgyűjtők egységesítése; virágágyások kialakítása. A jelenlegi koncepció szerint az Almásy út teljes hosszán, mindkét oldalon szilárd burkolatú leállósáv létesülne, ami párhuzamos parkolást biztosítana.

Elkezdődött-e már a tervezés?

MI: Igen. Az Almásy út esetében és az EGYMI (Szemere Bertalan utca) esetében az első vázlattervek elkészültek. Folyamatos egyeztetésben vagyunk a tervezővel. Itt első körben a kivitelezési költségeknek kell kiderülni, hogy ezáltal ütemezhető legyen. A Bocskai út Kossuth tér és Batthyány utca közötti szakaszán az út kétoldalán tervezünk párhuzamos parkolósávot építeni. Jelenleg az engedélyezési és kiviteli tervek készülnek. A mentőállomás mögötti parkoló esetében pedig túl vagyunk a tervezésen, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megkezdtük.

Mindezek időben mikor valósulnak meg és honnan lesz a munkákra forrás?

MI: A mentőállomás mögötti parkoló idén tavasszal megépül. A Vásárhelyi Pál úton, a piachoz kapcsolódó új parkolók ez év őszén szintén elkészülnek. Úgy gondolom, hogy a Kossuth térhez kapcsolódó Bocskai úton létesülő parkoló építésére a 2025-ös évben tud forrást biztosítani az önkormányzat. Az EGYMI parkoló bővítése és az Almásy út fejlesztése esetében először szükséges, hogy lássuk a becsült bekerülési költséget. Ennek ismeretében lehet majd dönteni arról, hogy szakaszosan saját forrásból, vagy pályázati forrásból valósítsuk meg azokat.

Köszönöm szépen a tájékoztatást!

Szabóné Kontos Mária

Szóljon hozzá!