2024.06.18.
CímlapHírekÖnkormányzat

Folyamatban lévő közterületi fejlesztések

Szemere Bertalan utca kiépítése

Az új bölcsőde megközelítéséhez szükséges a Szemere Bertalan utca még kiépítettelen szakaszának építése, amelyet a 2023. évi költségvetésben terveztünk.

Az elkészült tervek alapján 130 m hosszon kerül kiépítésre az utca a Toldi utcáig, továbbá biztosítva lesz az összeköttetés a Kossuth Lajos utcához, illetve a bölcsőde megközelítéséhez megépül a Szemere Bertalan utcai járda a Toldi utcáig, valamint az új bölcsőde előtt 12 + 1 akadálymentes parkoló létesítését tervezzük. A biztonságos közlekedéshez az utca ezen szakaszán a közvilágítási hálózat is bővítésre kerül. A Szemere Bertalan utca egy szakaszán az aszfalt burkolat műszaki állapodta indokolja annak felújítását, amelyre ezen projekt keretében sor kerül. 2023. júliusában elkezdődtek az előkészítő munkák, amely keretében a Magyar Telekom Nyrt. beruházásában később megvalósuló telekommunikációs hálózat fejlesztéshez védőcsövek kerülnek elhelyezésre, a termálrendszer bővítéséhez védőcsövek kerültek beépítésre, valamint az út és a parkoló csapadékvíznyelőinek bekötése történt meg a zárt csapadékvízcsatornába, továbbá az utca ezen szakaszán kiépítendő közvilágítás számára kerültek a védőcsövek a földbe. Ezt követően a szegélykövek építése és az ágyazat terítése, majd az út és parkoló építésére kerül sor várhatóan augusztus közepéig, míg a Szemere Bertalan utca már meglévő útszakaszának felújítására kerül sor szeptember végéig.

A Szemere Bertalan utca a rendezésitervben rögzített nyomvonalon kerül megépítésre. Ennek megfelelően a Toldi utca megnyitásra kerül, és biztosításra kerül a közlekedési kapcsolat a Kossuth Lajos utca irányába. A Toldi utca kiépített szélessége miatt egyirányúsítani szükséges. A Hatóság által elfogadott tervek szerint a Batthyány út felől lehet majd behajtani. A tapasztalatok alapján a forgalmi rend a későbbiekben felülvizsgálható.

A Szemere Bertalan utca ezen szakaszának kiépítése, és a parkoló építés engedélyköteles tevékenység, így a rendezésitervben rögzítettek szerint terveztettük és engedélyeztettük le az építést. A 2023. évi költségvetésben a fejlesztésekre fordítható keret nem tette lehetővé, hogy az EGYMI parkoló építését betervezzük. A jelenlegi formájában az EGYMI parkoló maradéktalanul nem felel meg a rendezési tervben rögzítetteknek, ahhoz az EGYMI udvarán a teljes forgalmirendet felülkellene vizsgálni, el kellene bontani az udvari épületet, és így kellene megtervezni. Az udvari épület jelenleg használatban van, így a 2023. évi költségvetés készítése során nem terveztük a bontást, és az EGYMI udvarának felújítását, átépítését. Az EGYMI parkoló folyamatosan használatban van, így nehéz a karbantartását ütemezni. Az Intézménnyel egyeztetve ütemezetten minden évben igyekszünk a parkoló karbantartását elvégezni, így ebben az évben is.

Dobó István utca felújítása

A költségvetés készítésekor igényként jelentkezett a város egyes területein szükségessé váló nagyfelületű útfelújítás, azonban a költségvetés nem biztosított fedezetet a megvalósításra. 2023. év elején felmérésre kerültek a város útjainak állapota. Ekkor került megállapításra ugyan több utca felújítására szükség lenne, de az évek óta hazai forrásból tervezett útfelújítás a Dobó István utca esetében nem halasztható tovább. Az első költségvetés módosításkor kerül elkülönítésre nagyfelületű útfelújításra forrás. Júniusban döntött a Képviselő-testület, hogy a Dobó István utca felújítását ebben az évben megvalósítja saját forrásból. Az utca 809 m hosszú és 3,7 m széles. Sajnos az utca szélesítésére, és szegélyépítésére a keretek nem biztosítottak fedezetet, de a felújítás keretében a Dobó István utca kátyúzása, kétrétegű aszfaltburkolat terítése, valamint a csatlakozó utcákba való kifuttatása és nemespadka építése megvalósulhatott 2023. júliusában. A felújításra bruttó 52 051 229 Ft-ot fordított az Önkormányzat.

Táncsics Mihály utcai járda felújítása

A Táncsics Mihály utca első szakaszán az ott lévő fák tönkretették a járdát, amely ugyan javításra került, de a fák gyökereinek megsértése nélkül csak a közvetlen balesetveszélyt lehetett elhárítani. Az elmúlt évben három beteg fa kivágásra került, így lehetőség nyílt a járdaszakasz felújítására úgy, hogy a fák ne sérüljenek meg. A fejlesztés során nem csak a járdaszakasz felújítására törekszünk, hanem a zöldfelület kialakítására, fejlesztésére is.

A felújítás első szakaszában a tavaly kivágott három fa visszamaradt tuskók kimarása történt meg, majd a 180 négyzetméter járda szegély, és burkolat építése, a kapubejárónál megerősített ágyazattal. A járda mellett kialakuló zöldfelület fejlesztését az ősszel tervezzük megvalósítani, mely keretében füvesítés, cserje és fa ültetésre kerülhet sor a talajban futó közművek védőtávolságait figyelembevéve.

Szóljon hozzá!