2024.06.18.
CímlapHírekHírlapVárosi Média

Az év köztisztviselői 2023.

Fehérné Bodzsár Edit

köztisztviselő

1998-ban végezte el középiskolai tanulmányait a Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskolában. Ezt követően a Perfekt Közgazdasági Szakközépiskolában a mérlegképes könyvelő vállalkozási szakát végezte el, majd 2007-ben megszerezte tájgazdálkodási mérnök képesítését a Szolnoki Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Fakultásán, Mezőtúron. Tanulmányait itt még nem fejezte be, 2010-ben államháztartási mérlegképes könyvelő lett.

Pályafutását 2003-ban a Bercsényi Miklós Gimnázium és Kollégiumban kezdte, mint gazdasági ügyintéző. Többek között az intézményi bevételek teljes körű számlázása, a házipénztár kezelése, valamint a technikai dolgozók irányítása tartoztak a feladatai közé. A gimnáziumban töltött évek után 2008 júniusában áthelyezéssel került a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Irodájába, mint gazdaságvezető, ahol ellátta a könyvvezetési, a beszámolási és a tervezési feladatokat, a társulás pénzügyi vonatkozású előterjesztéseinek és szabályzatainak elkészítését. Ezen felül a tárgyi eszköz nyilvántartása és a leltárkészítés, valamint a munkaügyi feladatok is bővítették a munkakörét. 2012 év végén a társulás jogutód nélkül ugyan megszűnt, de ezzel a jogviszonya nem. 2013-tól a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal határozott időre kinevezett közalkalmazottja lett, és ugyanebben az évben végzett megbízott gazdaságvezetői tevékenységet a Törökszentmiklós Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Szociális Szolgáltató Központnál. A kinevezése egy év elteltével megszűnt. A társulástól a feladat ellátása átkerült az önkormányzathoz és ezzel egyetemben 2014. január 1-től a Polgármesteri Hivatalnál került alkalmazásba a Közpénzügyi Osztályon köztisztviselői kinevezéssel, mint költségvetési ügyintéző és jelenleg is ebben a munkakörben látja el tevékenységét.

Az új kihívásokra mindig nyitott volt, és megfelelt az elé támasztott követelményeknek. Most a szociális intézményeink: a TSZSZK, valamint a Család- és Gyermekjóléti Központ teljes könyvelését, gazdasági ügyintézését látja el. A kollégák és az intézmény munkatársai mindig teljes körű tájékoztatást, segítséget kapnak tőle. Munkavégzését a naprakész jogszabályismeret és problémamegoldás jellemzi.

A feladata ellátásában mindig precíz, pontos, munkájára igényes hivatalnok. Munkájának ellátásához folyamatosan frissíti tudását, szakmai továbbképzéseken vesz részt, megszerezte a közigazgatási alap- és szakvizsgát is. Munkáját a hozzáértés, a lelkiismeretesség és a megbízhatóság jellemzi. Munkakörén túlmenően aktívan részt vállalt az önkormányzatra háruló különleges feladatokból is, mint a választás vagy a tavaly lebonyolított népszámlálás.

Székely Lehel

köztisztviselő

Az érettségit 1987-ben szerezte meg a Románia területén található Csíkszeredán, majd távközlési technikus lett. 17 évig távközlési műszerészként dolgozott a csíkszeredai Romtelecom cégnél, illetve több mint 2 évet menedzserként a csíkszentkirályi Vartoni Kft-nél. Ezt követően dolgozott ügyvezetőként a gyomaendrődi Sebők és Sebők Zrt-nél, üzletvezető-helyettesi és üzletvezetői pozícióban Penny Marketnél Csíkszeredán.

Mindeközben Nagyszeben városában, a „Lucian Blaga” Közgazdasági Egyetemen végezte egyetemi tanulmányait és 2010-ben okleveles közgazdásszá vált. Az egyetem elvégzését követően Marosvásárhelyen fél éves posztgraduális továbbképzés keretében végezte el a kis- és középvállalkozások termelékenységének és versenyképességének menedzsment elnevezésű szakát.

Nyelvismerete is kiváló, mivel a magyar mellett folyékonyan beszél és ír román nyelven, valamint angol nyelvből is rendelkezik komplex nyelvvizsgával. Az angol nyelvtudásának köszönhetően az Egyesült Királyságban is megállta a helyét és nagyjából 2 évet töltött felügyelőként, ahol az üzletekbe kiszállított áruk szúrópróbaszerűen történő ellenőrzését végezte.

Csíkszentkirályon 2015-től ismét menedzseri feladatkört látott el, ezután pedig több cégnél is műszerészként tevékenykedett.

A Polgármesteri Hivatalhoz 2020-ban került és azóta is a Városfejlesztési Osztály beruházási- és műszaki ügyintézőjeként látja el a munkáját. Feladatai közé tartoznak az önkormányzati ingatlanok felújítási, fejlesztési munkáinak előkészítése, lebonyolítása, kapcsolattartás a közműszolgáltatókkal, a szakmai partnerekkel.

Magabiztos tudása, a lakosság és a hivatal érdekében végzett munkája bárki számára példaértékű lehet. Bár még nem túl régóta került a hivatalba, mégis gyorsan olyan kapcsolatokat alakított ki, hogy nyugodtan állítható, mindenki bizalommal fordul hozzá. A kezdetektől elnyerte a vezetők és a munkatársak rokonszenvét. Kollégái mindenben számíthatnak rá, mindenki felé barátságos, segítőkész.

Igazi közösségi ember, aki szívesen és örömmel tölti akár szabadidejét is kollégáival, valamint a városunk életében.

A város, a hivatal iránti elkötelezettsége nem csak munkaidejében, hanem azon kívül is jellemző rá. Rendszeresen részt vesz az ünnepségeken, városi rendezvényeken nem csupán, mint magánember, hanem mint zenész, mivel kiválóan játszik hegedűn, illetve nagybőgőn is.

Talán kevesen tudják Róla, hogy a családi múltját, a felmenői iránti tiszteletét, magyarság szeretetét mennyire ápolja. Mindezt tükrözi, hogy a vitézi rend tagja.

Személyiségében őrzi a székely hagyományokat, melyet kollégáival egyaránt igyekszik megosztani, ápolni.

Szóljon hozzá!