2024.07.16.
CímlapHírlapKultúra

A Klein család története

A Klein-házról, illetve a Klein családról néhány éve még szinte alig tudtunk valamit. Ismertük a Klein E. és Fia feliratú teherautó fotóját az egykori sofőr, Kormos Károly fia jóvoltából, illetve a cég nevével ellátott üvegekkel találkozhatott néhány gyűjtő vagy helytörténettel foglalkozó.

Klein család első kereskedését Törökszentmiklóson a Békésről ide költöző Klein Gusztáv (1862-1905) nyitotta meg, aki 1885-ben vette feleségül a miklósi Ádler Esztert. Az Ádler család már az 1850-es évektől Törökszentmiklóson élt. Három gyermekük született: Lajos (1886), Imre (1887), Mária (1892) és István (1895). Vegyeskereskedésük 1891-ben már biztosan működött.

Klein Gusztáv halálát követően felesége és fia, a Késmárkon Állami Felső Kereskedelmi Iskolát végzett Lajos vette át a családi vállalkozás irányítását. Az 1907. év október 1-jétől létrejövő a Klein E. és Fia elnevezésben a családi név továbbvitele mellett a „Fia” Lajost, míg az „E.” a tulajdonost, Adler Esztert jelenti. Az E. szerepeltetésére azért volt szükség, mert ekkor már létezett egy szappangyártással foglalkozó budapesti, Klein és Fia nevű cég

Klein Lajos 1909-ben vette feleségül a resicabányai Tauber Saroltát, akitől három gyermeke született: Gusztáv (1910), Anna (1912) és István (1921). Ettől az évtől vette át K. Lajos a cég vezetését. A vállalkozás tevékenysége kibővült: üzletköre bor- és sörnagykereskedés, központi szeszfőzde, rum- és likőrgyártás és árusítás lett. A cég a Dréher Sörgyár lerakataként is üzemelt a következő évektől. A Klein E. és Fia jelentős vállalkozássá vált Törökszentmiklóson, amelyet az 1910 környékén felépülő Klein-ház is fémjelez.

„Bor, sör és szeszgyáruk volt. És egy italbolt. Teherautó, amikkel szállították az árut. Természetesen munkásaik is voltak, akiknek megélhetést adtak. A tulajdonos Klein Lajos nagyon fontosnak látta, gondoskodni róluk, amikor megházasodtak. Akinek szüksége volt kölcsönre, kapott segítséget, mondván nem lehet, hogy ne legyen fedél a feje fölött.” (Kutas István visszaemlékezése 2023.)

A Klein-ház a település egyik legszebb polgárháza, egy városi kúria, amelyben a tulajdonosok lakása mellett a szeszgyártás, illetve a raktározás tevékenységek is helyet kaptak.

Miután Klein Lajos 1937. január 19-én szívizomelfajulásban elhunyt, felesége és kereskedelmi iskolai végzettségű Gusztáv fia vezette tovább a gyárat, vitte tovább a Klein E. és Fia céget.

A deportálást a Klein család sem kerülhette el. A törökszentmiklósiból a szolnoki cukorgyári gettóba kerültek, ahonnan két vonat indult el: az egyik a Bécs melletti Strassnoffba 1944. június 25-én, a másik Auschwitzba június 28-án. Az Ausztriába deportáltak közül Klein Imre Bécsben mártírhalált halt. Özv. Klein Lajosné Tauber Sarolta, Klein Gusztávné Lukács Erzsébet, illetve fia, a hároméves Klein Lajos 1945 áprilisában szabadultak föl, majd hazatértek Törökszentmiklósra. Az 1943-ban munkaszolgálatra behívott, majd orosz fogságba esett Klein Gusztáv 1948-ban hazatért.

Az Auschwitzba deportált Klein István (1895), Klein Istvánné Weinberger Borbála, Klein Éva, Klein Anna és hatéves lánya, Besnyő Katalin valószínűleg nem élték meg a koncentrációs táborba érkezésük másnapját, 1944. július 2-án mártírhalált haltak.

Klein István (1921) Sachenhausenbe került, és a tábor felszabadítása előtt három nappal mártírhalált halt. Ők már csak jelképes sírfeliratot kaphattak a törökszentmiklósi temetőben.

A család a házat a gettósítás idején kénytelen volt elhagyni. A deportálás után a túlélők 1945 áprilisában hazatértek a háború végén és a szovjet megszállás kezdetén kifosztott házba. A háborút követően az élet újraindult. A deportálást túlélő Klein családtagok újrakezdték a vállalkozást.

Mire kezdtek jobbra fordulni a dolgok, 1949 decemberében államosították a közel 50 éves családi vállalkozást, majd a lakást is. 1952-ben vették el a családtól az addig még megmaradt utolsó tulajdonukat, a Klein-házat. Semmijük sem maradt, s ezzel megszűnt a Klein E. és Fia vállalkozás és a család szerepe is Törökszentmiklóson. Özv. Klein Lajosné 1964-ig élt városunkban, amikor súlyos betegség következtében Budapestre került, majd 1969-ben hunyt el. Nyughelye férje mellett Törökszentmiklóson, az izraelita temetőben van.

A házban lakásokat alakítottak ki, míg a pince raktárként, majd szórakozóhelyként üzemelt.

Az 1895. július 9-én Törökszentmiklóson született Klein István 1920 és 1940 között a Lábassy-féle Mezőgazdasági Ipar és Gépgyár ügyvezető igazgatója, 1940-től 1943-ig ny. igazgatója és ügyintézője volt. A Törökszentmiklósi Testgyakorló Egyesület elnöke, az Izraelita Hitközség alelnöke volt. 1944-ben mártírhalált halt.

Klein Gusztáv 1910. július 29-én született Törökszentmiklóson. Neje: Lukács Erzsébet, aki önálló női kalapkészítőként dolgozott. 1941-ben született Lajos fiuk. Gusztávot munkaszolgálatra hívták be, majd szovjet hadifogságba került. 1948-ban tért haza, majd vezetéknevét Kutasra változtatta. 1950. április 21-én született második fiuk, István, majd 1958-ban Budapestre költöztek. K. Gusztáv 1980-ban hunyt el.

A Klein család mai tagjai közül Kutas István az egyetlen, akinek születésekor még a család tulajdonában volt a Klein-ház.

Csőke Tibor

Szóljon hozzá!