2024.06.18.
CímlapÉlő közvetítésekÖnkormányzat

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése 2023.07.27.

Várható napirendi pontok:

 • 1. napirend A Törökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa működéséről szóló beszámoló elfogadása
 • 2. napirend A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önk. rendelet 2. sz. módosításáról
 • 3. napirend Az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása
 • 4. napirend Egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló …./2023.(VII….) önkormányzati rendelet megalkotása
 • 5. napirend Az elhagyott hulladék felszámolása érdekében tett intézkedésekről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj átvállalásáról szóló …./2023.(……) önkormányzati rendelet megalkotása
 • 6. napirend Beszámoló a 2023. I. félévében befolyt adó összegéről, valamint az adófelderítés, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról
 • 7. napirend Háziorvosi ügyelet ellátását biztosító ingatlan használatba adása az Országos Mentőszolgálat részére
 • 8. napirend Az 5. számú fogorvosi körzet feladatainak ellátásáról
 • 9. napirend A 2. számú fogorvosi körzet ellátására kötött szerződés megszüntetéséről
 • 10. napirend Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek– a HÉSZ törökszentmiklósi Kossuth Lajos u. – Kossuth tér – Budai Nagy Antal u. – Almásy út által határolt telektömbön belül 3604 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó előírásainak – módosításával kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról   
 • 11. napirend „M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós – Kisújszállás (Kelet) közötti szakasz megvalósítása” keretén belül vízvezetési szolgalmi jog és biztonsági övezet alapítása és bejegyzése az Önkormányzat tulajdonában lévő 0265 és 9374 helyrajzi számú ingatlanokon   
 • 12. napirend A Kézműves Örökség Egyesület által Törökszentmiklós, Almásy út 19. sz. alatti épületet érintő pályázat benyújtásához hozzájárulás és tulajdonosi hozzájárulás megadása
 • 13. napirend A törökszentmiklósi 3653/2 hrsz. alatti ingatlan értékesítéséről
 • 14. napirend Törökszentmiklós Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának átdolgozásáról
Szóljon hozzá!