2024.07.16.
CímlapÖnkormányzat

Több mint 20 napirendi pontot tárgyal a testület

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. június 29 – én (csütörtök) 15 órai kezdettel rendes, nyilvános ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

A képviselő – testületi ülésen összesen 21 nyilvános, és 3 zárt napirendi pontról döntenek.

Nyilvános napirendi pontok:

1. Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről

2. Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről

3. Egyes önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba átadása

4. Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 2022. évi működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló

5. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

6. Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi szakmai Beszámolója

7. A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről

8. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott  Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosításáról    

9. Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról    

10. Egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyes önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet megalkotása

11. Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról

12. Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Gördülő fejlesztési terve, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban

13. Tulajdonosi hozzájárulás az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez

14. Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023 – 2026. évi üzleti tervére

15. Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. további működésével kapcsolatos döntésekről

16. 5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 2. szám alatti bérlemény bérleti díj mérséklése

17. A Törökszentmiklós 7196 helyrajzi szám alatti „kivett beépítetlen” terület értékesítése

18. Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek módosításával – kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület bővítésének kijelölésével – kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról

19. Helyi Építési Szabályzat szabályozási tervlapjainak egybeszerkesztésére vonatkozó döntés elfogadása

20. A Surjány 8315/4 helyrajzi számú ingatlan egy részén közérdekű szolgalmi jog alapítása

21. 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 2/D. (cipészműhely) bérlemény bérleti díjának mérséklése

Zárt napirendi pontok:

  1. Törökszentmiklós Óvodai Intézmény intézményvezetői megbízásáról
  2. A „Tiszta udvar, rendes ház 2023. év” nyertes pályázói
  3. „Törökszentmiklós Város Tiszteletbeli Díszpolgára” cím adományozásáról.

Az előterjesztések a https://www.torokszentmiklos.hu/hirek/testuleti_ulesek2 oldalon érhetők el.

Markót Imre polgármester

Szóljon hozzá!