2024.06.18.
CímlapHírlap

75 éve a „Római Mária” oltalma alatt II. rész

1948 májusában – kereken 75 éve – érkezett Törökszentmiklósra a XII. Pius pápa által a magyar népnek küldött Fájdalmas Szűzanya – kegyszobor.

„Az előkészítésben a következő bizottságok működtek közre.

I. Műszaki bizottság.

a., Ács munkák. Vezetője: Németh István.

Tábori oltárok, díszkapuk. Anyag kölcsönkérés. Az anyagnak a helyszínre fuvarozásáról gondoskodás, az ünnepség után pedig ezeknek lebontása és visszafuvarozása. A díszkapuk tervét megcsinálni, a díszítő bizottságnak bemutatni, hogy megfelelő díszítésről gondoskodni tudjon. A stúdió és kegyszobor állványáról gondoskodni.

b., Villanyszerelés, megafonok. Vezetője: Kugler László.

Feladata: A templom két tornya között a kivilágított keresztnek elhelyezése. A templom tér megvilágításáról való gondoskodás. A Pánthy-tér (ma Hunyadi tér – G. Z.) megvilágítása. Az Almásy út megfelelő megvilágításáról való gondoskodás. A templom tornyainak, oltárának fényszóróval való megvilágítása. Fényszórók kölcsönzése, felszerelése.

II. Díszítő bizottság. Vezetője: Novothny Endre.

Az oltárok és díszkapuk virág és zöld díszítéséről való gondoskodás. Sürgeti a gyűlés színhelyét határoló házaknak megfelelő díszítését. (Girlandok, zászlók, díszek.) Szorgalmazza a körmenet felvonulási útszakaszán díszítést. Zászló és drapériákról való gondoskodás, kölcsönzés és hazaszállítás.

III. Kellékes bizottság. Vezetője: Kakuk István.

Az oltároknak szőnyeg díszítéséről gondoskodik. Ugyancsak gondoskodik a tábori oltárok emelvényein ülőhelyekről, térdeplőkről a papság számára. A szabadtéri játékokon megfelelő ülőhelyek létesítéséről.

IV. Út és térrendezési bizottság. Vezetője: Mátrai Nándor.

Gondoskodik, hogy a templom tér és Pánthy-tér megfelelő tiszta állapotban legyenek. Ugyanígy a felvonulási útvonalon is gondoskodik az utak tisztaságáról. Megfelelő időkben ezeknek az utaknak a felöntözéséről gondoskodik.

V. Elszállásolási bizottság. Vezetője: Kövics Zoltán.

Összeírja az összes felhasználható szálláshelyeket, személyek, csoportok, járművek számára, és ezekről törzskönyvet fektet fel. Ugyancsak felfekteti az elszállásolásra bejelentett igényeket és a szálláshelyeket az igénylők között kiosztja. Szálláshelyeken gondoskodik szalmáról. Minden tömeg szálláshelyen felügyeletről gondoskodik. A kiosztás alapján az iroda készíti el az utalványokat.

VI. Fogadási bizottság. Vezetője: Berta Gyula.

Albizottságok útján gondoskodik, hogy a mindenfelől érkező zarándokok fogadtassanak. A Főpásztorok fogadásának pontos rendjén megállapítja és kivitelezi. Együttműködik a bandérium (lovascsapat – G. Z.) szervezőkkel.

VII. Rendezési bizottság. Vezetője: Berta Gyula

A tereken az elhelyezkedés helyeit megállapítja és kirajzoltatja. Az ünnepség színhelyére érkezőket a helyükre vezeti. A körmeneteken irányítja a felvonulást. Szabadtéri játékoknál a rendezés munkáját szintén végzi.

VIII. Egészségügyi és mentő szolgálat. Vezetője: Dr. Cseresznyés Kolos.

Megszervezi a mentőszolgálatot.

IX. Étkeztetési bizottság. Vezetője: Fehér Ferenc.

Gondoskodik, hogy az idesereglő zarándokoknak lehetőség szerint egy egy tál olcsó meleg étel jutányos áron álljon rendelkezésre. Gondoskodik arról, hogy a fogyasztott élelem és italok után adagonként a kongresszusi bizottság jutalékot kapjon. Ebből a célból a szóbajövő vendéglősökkel és korcsmárosokkal megegyezést létesít. Az ügy érdekében a közellátás tényezőivel is felveszi a kapcsolatot.

X. Elárusító szakosztály. Vezetője: Wágner Ferenc.

Megszervezi azokat, akikkel a kongresszusi kiadványokat elárusítani lehet: Gyertyák, lev. lapok, programmfüzetek, jelvények.

XI. Kongresszusi iroda. Vezetője: Z. Török Mihály. Helyettese a kongresszusi pénztáros Mátray István.

Végzi a szükséges levelezést, felfekteti a szükséges kimutatásokat, kiállítja a szállásutalványokat s általában végzi minden irodai munkát. A pénztáros a befolyó pénzeket kezeli. Végzi az elárusítókkal az elszámolásokat.

XII. Utazási ügyek intézője: Csintalan György.

Utánajár, hogy a zarándokok a legkedvezőbb módon tudjanak ide s innen hazajutni. Ha lehetséges különvonat beállítását kérelmezi legalább Püspökladánytól, Ceglédtől, Újszásztól, s a szükség szerint esetleg Szentestől. Ha ez semmiképpen nem lesz lehetséges, akkor legalább a menetrendszerű vonatok megerősítését fogja kérni és szorgalmazni. Az állomás megfelelő feldíszítéséről gondoskodik.

De rendbe kell hozatni azokat az iskolákat is, amelyek az ünnepségek színhelyére estek, meg a plebániát is, hogy ne dísztelenkedjenek, illetve, hogy a plebánián vendégeinket elszállásolhassuk. Miután ezekre fedezet nem volt, a képviselőtestület elhatározta, hogy belső kölcsönt fog felvenni a tehetősebb hívektől. Így mindezek rendbe is hozattak. A villany az iskolákba újból bevezettetett. Cca. 25.000 Frt-ot emésztett meg ez a rendbehozás. A kongresszus költségeit adományokból, lev.lapok, érmek, énekfüzetek árulásából gondoltuk előteremteni. A két oltár és szabadtéri színpad emelvényeihez a gerendákat a gazdasági iskola kölcsönözte.”

(folytatása következik)

Galsi Zoltán        

Szóljon hozzá!