2024.07.16.
CímlapHírlap

Még mindig az illegális hulladéklerakás a legnagyobb gond

A mezőőrök is beszámoltak tavalyi évi munkájukról áprilisban a képviselő-testületnek. Jelenleg 6 mezőőr teljesít szolgálatot a város külterületén, összesen 18.516 hektárt felügyelnek. Tartják a kapcsolatot a gazdákkal, akiknek többsége elfogadja, sőt igényli is a jelenlétüket. Együttműködnek a rendőrséggel, a szomszédos települések mezőőreivel, és a vadásztársaságok hivatalos vadászaival is. A több éves következetes munka eredményeként napjainkra, így a tavalyi évre is elmondható, hogy a külterületi ingatlanokon elkövetett tulajdon elleni cselekmények száma minimálisra csökkent – olvasható a beszámolóban. Kiemelték, hogy terménylopás nem is történt. A legtöbb gondot továbbra is az illegális hulladéklerakások jelentik. Vannak olyan frekventált helyek is, ahová az átutazók is gyakran raknak le szemetet. Tavaly 2 alkalommal sikerült tetten érni elkövetőket.

A közterület-felügyelet is beszámolt a tavalyi évéről

Városunkban 1984 óta létezik közterület-felügyelet. Feladataik igen széles skálán mozognak, a település közbiztonságának, köztisztaságának, közrendjének biztosításában a köz- és magánvagyon védelmében fejtik ki tevékenységüket. Tavaly 2 fő, majd októbertől 3 fő közterület-felügyelő dolgozott a Polgármesteri Hivatal kötelékében, akik a város belterületén kívül Surjányban, Szakállason, Bartában, Ballán, és Szenttamáson is látnak el feladatot.

Ezek közül az egyik legfontosabb a közterület tisztántartása. Ilyen ügyben tavaly 450 esetben éltek szóbeli felszólítással, 150 alkalommal írásbeli felszólítással. A közigazgatási eljárás alá vont ingatlanok tulajdonosai többnyire „Visszatérők”, szinte minden évben probléma van velük. A tavalyi évben is segítették a gyepmesteri feladatokat. A gyepmesterrel közösen 158 kóbor kutyát gyűjtöttek össze, de önállóan is 38 ebet, akiket a Kommunális Kft. telephelyén helyeztek el kennelben, amíg a gyepmester el nem szállította.

Tavaly összesen 30 esetben szólítottak fel ingatlantulajdonosokat, hogy a forgalmat veszélyeztető tárgyakat távolítsák el a közterületről. A 75 db térfigyelő kamera is hozzájuk tartozik, melyeknek felvételeit szabálysértés, vagy bűncselekmény gyanúja esetén a rendőrség felhasználhatja. A felvételek alapján tavaly 35 hatósági eljárás indult nem megfelelő szemétlerakás miatt, és összesen 755.000 Ft hulladékgazdálkodási bírságot szabtak ki. Állatvédelmi bírság összesen 3 millió 750 ezer Ft összegben került kiszabásra.

Szóljon hozzá!