2024.05.21.
CímlapHírlap

„…és csak a kő marad, de a kő marad.”

2023. március 24-én tizedik alkalommal rendezte meg a Törökszentmiklósi Református Oktatási Központ (TROK) tagintézménye, a Bethlen Gábor Általános Iskola a mára már hagyománnyá váló Wass Albert Vers- és Prózamondó Országos Emlékversenyt. Kétévnyi kényszerű kihagyást követően az idén jubiláló eseményhez csatlakozott a TROK másik tagintézménye, a Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium is. A rendezvényre az ország távolabbi településeiről, többek között Nyíregyházáról és Győrből is érkeztek versenyzők.

Az emlékversenyt ünnepi Istentisztelet előzte meg, ahol a Bethlen Gábor Általános Iskola gyermekkórusa után Szabóné Csökmei Edit lelkész igehirdetése következett. A lelkészasszony prédikációjának középpontjában a kálvinista hitéhez mindvégig ragaszkodó költő küzdelmekkel teli életútja állt. Ezt követően a TROK főigazgatója, Budai Ferenc köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Wass Albert költői hitvallása mindannyiunk számára útmutató lehet, és kell, hogy legyen. A hazaszeretet, a nemzeti-keresztyén értékeink, hagyományaink ápolása, a nemzeti összetartozás érzése át kell, hogy hassa a mindennapjainkat.

A vers- és prózamondó verseny mellett illusztrációs rajzpályázatot is hirdettek az alsó tagozatos tanulók számára, melynek eredményhirdetésére a megnyitó ünnepség részeként került sor. A negyedik osztályos tanulók versenyét a Bethlen Gábor Református Általános Iskola diákja, Tóth Kristóf nyerte meg, felkészítő tanára Kollányi Zsolt volt. Az első osztályosok versenyében a harmadik helyen szintén városunk református iskolájának tanulója, Kollár Brigitta 1.a osztályos tanuló végzett. Felkészítő tanára Firtermaiszter Diána volt.

Az Istentiszteletet és az ünnepélyes megnyitót követően Wass Albert templomkertben álló szobrának megkoszorúzása következett. Patóné Kazinczy Mariann, a Bethlen Gábor Általános Iskola tagintézmény-vezetője szerint szükségessé vált a vers- és prózamondó emlékverseny megújítása, mivel az idei tanévben a társintézményük is csatlakozott a rendezvényhez. Ez a gyakorlatban a kategóriákkal és korosztályokkal való kibővítést jelentette. Ennek eredményeként az eseményt két helyszínen bonyolították le.

Az általános iskolások versenyének a TROK általános iskolája adott otthont, míg a középiskolások a TROK Székács Elemér tagintézményének épületében mérették meg magukat. Az idén 20 iskola 62 tanulója vett részt a rendezvényen. Négy általános iskolás és két középiskolás korcsoportban indultak a vers és próza iránt fogékony fiatalok. A hatodikosok korcsoportjában Tatár Csilla 6. b osztályos tanuló III. helyezést ért el, felkészítő tanára Sósné Kádár Marianna volt.

A középiskolások közül a 9-10. évfolyamon a Székács Elemér Gimnázium, Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanulója, Cibak Julianna Napsugár 10/BEGI osztályos tanuló II. helyen végzett. A versenyt lezáró ünnepélyes eredményhirdetésre városunk református templomában került sor, ahol a TROK főigazgatója, Budai Ferenc adta át a díjakat az első, második és harmadik helyezést elért diákoknak, illetve a különdíjasoknak. A Wass Albert tiszteletére rendezett emlékversenyt, illetve az ünnepélyes eredményhirdetést Budai Ferenc beszéde és Kupai-Szabó Kornél lelkész áldása zárta le.

Fejes Zsolt

Szóljon hozzá!