2024.07.16.
CímlapHírlap

Megszűnt a telekadó, és a garázsok tekintetében is enyhítés következett be

A februári képviselő-testületi ülésen fogalmazódott meg a város helyi adókról szóló rendeletének az adónemeket, a kedvezményeket, illetve a különböző mentességeket érintő felülvizsgálatának igénye. Ezt tárgyalták meg a képviselők most márciusban. A probléma az új adónemként bevezetett telekadó, és a garázsokra kivetett kommunális adó jogalkalmazásakor merült fel. Ez utóbbinál kétszeres adóztatás történne azoknál a garázsoknál, melyek önálló ingatlanként vannak nyilvántartva, azonban közvetlen közterülethez nem csatlakoznak. Ezek a társasházi ingatlanokhoz tartozó lakások, ahol a lakások után már kivetik a kommunális adót. A módosított rendeletben ezért ezek a típusú garázsok mentesültek a kommunális adó hatálya alól.

Szintén a garázsoknál, figyelembe véve az adóalanyok teherviselő képességét, a kommunális adó mértékét 7.500 Ft-ra csökkentették. Azaz garázs után az adóalanyt 50% adókedvezmény illeti meg. A rendelet a telekadó tekintetében is módosult, oly módon, hogy hatályon kívül helyezték. A telekadó a belterületi beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira vonatkozott, melynek mértéke 30 forint/m2/év-ben lett meghatározva. A hatályon kívül helyezés mellett szólt, többek közt, hogy sok esetben az adó mértéke eltúlzott volt, ezért az ingatlanok értékével, forgalmi képességével nem volt arányban. Valamennyi módosítás visszamenőleg 2023. január 1-től érvényes.

Módosították a talajterhelési díjról szóló rendeletet

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet is módosult. Ennek értelmében mentesség illeti meg azt a szennyvíz kibocsátót, akinél az ingatlan szennyvízelvezető csatorna csatlakozási lehetősége a KEHOP-2.2.2-15-2015-00013 azonosító számú pályázat keretében épült meg, és 2023 június 30. napjáig ingatlana csatlakozik is ehhez a hálózathoz. A mentesség a tárgyévre és az azt megelőző két évre vonatkozik. Ha nem sikerül a csatlakozást elvégezni a megadott határidőig, akkor a mentesség érvényét veszti, és a talajterhelési díjat visszamenőleg, egészen 2021. szeptember 23-tól késedelmi kamattal együttesen egy összegben kell befizetni. Ezenkívül a rendelet 3. pontja is módosult: mentesség illeti meg azt a kibocsátót, aki vezetékes ivóvíz szolgáltatásban részesül, és az évi vízfogyasztása nem éri el a 10 m3-t.

Szóljon hozzá!