2024.06.18.
CímlapHírekHírlapÖnkormányzat

Továbbra is probléma az illegális hulladéklerakás a városban

Az illegális hulladéklerakás egyre súlyosbodó környezeti probléma városunkban mind belterületen, mind külterületen. Mindez a környezetszennyezés mellett közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. Számtalan esetben a rágcsálók elszaporodásához vezet, amelyek szerepe jelentős az egyes fertőző betegségek terjesztésében.

Törökszentmiklós számos pontján van szelektív hulladékgyűjtő sziget

Súlyos problémát jelent a település területén az utak mellé, az elhagyatott területekre, a magántulajdonú, de bekerítetlen, illetve az önkormányzati közterületeken és a külterületi ingatlanokon, különösen a szelektív hulladékgyűjtő szigetekre illegálisan lerakott lakossági kommunális, vagy építési hulladék. A szelektív szigetek a háztartásokban feleslegessé vált üvegedények, valamint több helyszínen a papír és műanyag hulladékok elhelyezésére szolgálnak!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) értelmében tilos a hulladékot elhagyni, – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni. A hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.

A Polgármesteri Hivatal mezőőrei, közterület-felügyelői a fent említett területeken sűrűbben járőröznek. Ezáltal 2022. évben Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a város számos pontján számolta fel az illegálisan lerakott hulladékokat. Lakossági bejelentések, valamint a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelő kollégák jelzései alapján a szükséges hatósági eljárásokat elindítottuk, a hulladékok összegyűjtésre kerültek.

Bírság jár az illegális hulladéklerakásért

A közterületen elhagyott kommunális hulladékok esetében közigazgatási eljárás lefolytatására a 124/2021. (III. 12.) számú korm.rend. 2. § (3) bekezdése alapján van lehetőségünk. Ennek alapján a Ht. 86. § (11) bekezdésében meghatározott közreműködő hatóság a Ht. 61. §-a szerinti illegális hulladékelhagyás esetén hulladékgazdálkodási hatósági hatáskörében szabja ki a hulladékgazdálkodási bírságot. A hulladékgazdálkodási bírság kiszabása a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet alapján történik. Összegét a jegyző 1500 – 50.000 forint között állapítja meg.

2023. 03. 01-ig 66 eljárást folytattunk le és összesen 870. 000 Ft hulladékgazdálkodási bírság került kiszabásra. Több esetben büntetőeljárást is kezdeményezett az önkormányzat, ha veszélyesnek minősülő hulladékot jelentettek be.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a város közterületein kamerák segítségével történik az illegális hulladéklerakás megfigyelése és ez alapján a hulladékgazdálkodási bírság kiszabása. A jövőben az elkövetőket a kiszabható legnagyobb összegű bírsággal fogja büntetni a hatóság.

Szóljon hozzá!