2024.05.18.
CímlapHírekHírlapÖnkormányzat

Március 6 – tól lehet jelentkezni az óvodákba

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján, minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévet, a nevelési év kezdő napjától (2023. szeptember 1.) óvodai nevelésre kötelezett. Az óvodai felvételhez a szülőnek ki kell töltenie a jelentkezési lapot, mely beszerezhető az önkormányzat valamennyi tagóvodájában, az óvodaközpontban, de online formában letölthető a www.torokszentmiklos.hu vagy az https://tsztm-varovi.hu/beiratas oldalakról is.

Az önkormányzat 7 tagóvodát működtet a városban. A gyermek elsősorban abba az óvodába kerül felvételre, amelynek körzetében lakik, vagy ahol a szülő dolgozik. Az önkormányzati fenntartású óvodák körzetjegyzéke megtekinthető bármelyik óvodában, illetve a www.torokszentmiklos.hu vagy a www.tsztm-varovi.hu oldalon. A gyermekek felvételéről az intézmény vezetője dönt, figyelembe véve a szülők és a tagintézmény-vezetők kérését, véleményét.

Óvodai jelentkezés

A legelső teendő tehát a jelentkezési lap kitöltése, amit személyesen a Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény Üzemeltetési Központjában (EGYMI, Kossuth u.126. IV. em.) 2023. március 6-10-ig 7:00-17:00 óráig lehet beadni. A jelentkezési lap beadásakor be kell mutatni a gyermek lakcímkártyáját, anyakönyvi kivonatát, a szülő személyazonosító okmányát, és lakcímkártyáját, valamint a gyermek TAJ kártyáját. A jelentkezés után, az intézmény vezetője legkésőbb 2023. április 18-ig dönt az intézményhez beérkező felvételi kérelmekről, a döntésről írásban, postai úton értesíti a szülőket. A szülő elektronikus úton is kérhet értesítést.

Az intézmény vezetője által hozott döntés ellen a szülő a közléstől számított 15 napon belül eljárást indíthat. Az eljárást megindító kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani, de a döntést hozó óvodai intézmény címére kell írásban elküldeni.

Óvodai beiratkozás

Ezt követi a beíratás. A beiratkozás időpontjában a szülőnek már azt a tagóvodát kell felkeresnie, ahová gyermeke felvételt nyert. Ide vinnie kell magával az óvodai felvételről szóló értesítést, a saját, és a gyermek nevére kiállított személyazonosító okmányokat, lakcímkártyát, és a gyermek TAJ kártyáját. A beiratkozás időpontja valamennyi önkormányzati fenntartású óvodába 2023. április 24-27 – e között de: 7:00-11:00 du: 14:00-17:00 óráig. Pótbeiratkozás időpontja: 2023. május 22. 7:00-17:00 h. A szülő – május 25 – ig benyújtott kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévet betölti, az Oktatási Hivatal felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Szóljon hozzá!