2024.05.18.
CímlapHírekHírlapOktatás

Búcsúzunk Karakas Gyuláné Gizike nénitől

1929. február 28. – 2023. február 4.

Megrendülve hallottuk a szomorú hírt, hogy a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, illetve elődje, a Bercsényi Miklós Gimnázium rangidős tanára, nevelője, mindannyiunk szeretett Gizike nénije 2023. február 4-én, 94. életévében elhunyt.

Karakas Gyuláné, leánykori nevén Figura Gizella 1929. február 28-án született Kiskunhalason. Szülei, Figura István és Racsmán Gizella földműves emberek voltak, akiknek emelkedett gondolkodására vall, hogy biztosították leányuk számára a tanulás lehetőségét egészen az egyetemig.

Az elemi iskola négy osztályát Kiskunhalas-Fehértópusztán végezte, 1939-től 1943-ig a helyi polgári leányiskolába járt, majd 1945-ben folytatta tanulmányait a kiskunhalasi gimnáziumban, ahol 1949-ben érettségizett. 1949-től 1953-ig Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán a matematika-fizika szakot végezte el, és szerzett középiskolai tanári diplomát.

1953 nyarán a kunszentmártoni gimnáziumban kezdett el dolgozni. A mindössze 2 hónapos kitérő után még ez év szeptember 15-én áthelyezték Törökszentmiklósra, a Bercsényi Miklós Gimnáziumba. Itt 7 évig tanított matematika-fizika szakos tanárként, valamint az 1957-ben végzett B és az 1961-ben végzett A osztály – mindkettő leányosztály volt – osztályfőnöki teendőit is ellátta.

1953-tól a gimnázium mellett a leánydiákotthonban mellékfoglalkozású nevelőként is dolgozott, 1960. augusztus 1-i hatállyal pedig főhivatású nevelő, illetve igazgatóhelyettes lett ugyanitt. (A leánydiákotthont 1961-ben minősítették át leánykollégiummá.) 1967. szeptember 1-től a leánykollégium igazgatójává nevezték ki, amely tisztséget 1970. január 31-ig viselte. A fiú- és a leánykollégium összevonása után 1970. február 1-től 1976. szeptember 1-ig az igazgatóhelyettesi megbízatást töltötte be a kollégiumban. 1976. szeptember 1-től lemondott igazgatóhelyettesi tisztéről, ezután főhivatású nevelőként – sokáig egyedüliként a több, mint 80 fős leányrészlegen – dolgozott egészen nyugdíjba vonulásáig, 1984. szeptember 10-ig, nyugdíjasként pedig 1988. június 30-ig, illetve – megszakításokkal – 1991. június 30-ig. Gizike néni így közel 40 évet töltött el a Bercsényi Miklós Gimnáziumban és annak kollégiumában. Ahogy egyik önéletrajzában írta: „Munkám és családom Törökszentmiklóshoz köt.”

Családi életét tekintve 1955. augusztus 27-én kötött házasságot Karakas Gyulával, a város ismert és elismert testnevelő tanárával. Házasságukból két fiuk született, Gyula 1962-ben és Zoltán 1966-ban.

Gizike néni méltatásához Horváth Ilonát, a híres szakácskönyv íróját, a leánykollégium volt igazgatóját hívjuk segítségül az égi tanári karból, aki így írt róla:

Már egyetemista korától kezdve a kollégiumi nevelői feladatokat élethivatásának tekintette. Ez határozza meg jelen munkahelyéhez való viszonyát is, hogy otthon érzi Magát a leányifjúság körében, az ifjúságot, a kollégiumot szereti, annak életéből nem vágyik ki. Kiegyensúlyozott egyénisége, erkölcs-politikai tisztánlátása, higgadt, nyugodt magatartása jó nevelői hatást gyakorol környezetére… Nevelői egyénisége jelentékenyen hozzájárul az intézet otthonias, családias légkörének kialakításához. A tanulók szeretik, bizalommal fordulnak Hozzá… Közvetlen, jó kapcsolatot tart fenn a szülőkkel. Látogatásaik alkalmával nem sajnálja az időt nevelési kérdések megvitatására, és a szülők meggyőzésére… Kartársaival szemben előzékeny, készséges, megértő, mindenkinek szívesen segít.”

Ezen szavakkal búcsúzunk Gizike néni kedves, jóságos egyéniségétől, aki életének több, mint 90 évéből csaknem négy évtizedet szentelt a gimnáziumban és a kollégiumban a törökszentmiklósi, valamint a környékbeli gyerekek nevelésére, oktatására. Emlékét megőrizzük. Isten nyugosztalja!

Galsi Zoltán      

Szóljon hozzá!