2024.07.16.
HírekKultúraÖnkormányzatVárosi rendezvények

Tavaly nyolc városi kitüntető díjat adott át az önkormányzat

Idén is a Város Napján, december 6 – án adták át Markót Imre polgármester, és Polgár András alpolgármester Törökszentmiklós Város kitüntető díjait az Ipolyi Közművelődési Központ Zsigray Julianna Színháztermében.

Idén ismét gazdára talált a díszpolgári cím

„Valakinek az izgalmas repülés, valakinek a csodás autók, valakinek a kutyatenyésztés az életre szóló hobbija, nekem a lovak töltötték ki eddig minden percemet, s ezután sem tudok meglenni nélkülük!” ˛/Babochay György/

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Díszpolgárává fogadta Babochay György agrármérnököt. Az elmúlt harmincöt esztendőben a szenttamási gazdaság és a ménes, valamint Babochay György neve összefonódott, mindemellett mindig szívesen állt a város lakói és a látogatók rendelkezésére. Barátságos, közvetlen, vendégszerető, szolgálatkész embernek ismeri őt mindenki, aki mindig aktívan részt vett Törökszentmiklós város közéletében, valamint a megye lovassportjának irányításában.

Markót Imre polgármester átadja a Díszpolgári címet Babochay Györgynek

„Életem minden pozitív fordulata itt történt.

Törökszentmiklós Város Tiszteletbeli Díszpolgárává fogadta Pacsai Norbert nyugalmazott pedagógust. Pacsai Norbert 1959 – ben került Törökszentmiklósra, ekkor lett a Bercsényi Miklós Gimnázium diákja, azóta szoros a kapcsolata a „Bercsényivel” és a várossal. Egy tőle vett idézet fejezi ki leginkább, miért is érdemelte ki a Törökszentmiklós Város Tiszteletbeli Díszpolgára címet: „Életem minden pozitív fordulata itt történt. Ebben a városban volt édes nénémnek, Horváth Ilonának, a szakácskönyv írónak a legszebb 15 éve is. Úgyhogy ide én gyalog is eljönnék, nagyon szívesen, hogyha Törökszentmiklósért bármit tehetek.”

Pacsai Norbert

Tőlem a gyerekeim és mindenki azt hallja, hogy ez egy nagyon jó, szép és élhető város, nekem tényleg szerelmem Szentmiklós” /H. Tóth László/

Az önkormányzat „Posztumusz Pro Urbe Törökszentmiklós Díjat” adományozott a törökszentmiklósi kulturális életben betöltött meghatározó szerepéért, a városért végzett sokrétű munkálkodásáért, az üzemmérnök, szakmérnök néhai H. Tóth Lászlót. A város, az itt élő emberek, és a kultúra jelentette számára a munkát, és a kikapcsolódást is. Ő volt a nagybetűs lokálpatrióta, és mellette igazi polihisztor. Segítőkész, önzetlen, barátságos, humoros, kedves, és bölcs embernek ismerte mindenki, akinek egyszerre több megvalósítandó ötlet is motoszkált a fejebén. A díjat özvegye vette át.

„…színtere a város, Törökszentmiklós, melyet nem szűnő, sőt, mindinkább növekvő szerelemmel szeretek. … A város, ahova mindig hazavágyom.”- /Münz András/

Az önkormányzat „Pro Urbe Törökszentmiklós díjat” adományozott a kultúra, írói, újságírói, szerkesztői munkásságáért, Törökszentmiklósért végzett tevékenységéért” Münz András író, újságíró, szerkesztőnek. Kapcsolata Törökszentmiklóssal, az itt élőkkel példaértékű. Mindig nagy nyitottsággal és szeretettel állt a kérések elé, legyen az író – olvasó találkozó, Nők Lapja Klub, egy beszélgetés. Barátságos, közvetlen, szolgálatkész ember. Ha teheti, gyakran jön haza.

Münz András

Négy „Törökszentmiklósért Emlékérem” talált gazdára

„Törökszentmiklósért Emlékérem” Díjat kapott „a törökszentmiklósi lakosok életkörülményeinek javításáért, biztonságáért” végzett tevékenységéért” Kollár Bálint Géza. Ő az „alvég” köztiszteletben álló személyisége humánus hozzáállása, és mérhetetlen önzetlensége miatt.

„Törökszentmiklósért Emlékérem” Díjat kapott „a sport, az  egészséges életmódra nevelés elkötelezett edzői tevékenységéért, ifjúsági és civil szervezetek eredményes működéséért végzett munkájáért” Kovács Béla pedagógus, kézilabda edző, egyesületi elnök. A sport klasszikus értelmezése szerint igazi csapatember, aki kitartásával, példamutatásával a sport iránti szeretetével példaképe lehet a ma ifjúságának.

„Törökszentmiklósért Emlékérem” Díjat kapott „ a város társadalmi, kulturális, oktatási életének fejlesztéséért” Mártonné Túri Katalin nyugalmazott vezető óvodapedagógus. Munkáját a mai napig hivatásnak tekinti, melyet szeretettel, lelkesedéssel végez. Fegyelmezettségével, kitartásával, szakmai alázatával példát mutat a kezdő óvodapedagógusok számára is.

„Törökszentmiklósért Emlékérem” Díjat kapott „ a város gazdasági életében kiemelkedő és a város iránti elkötelezett tevékenységéért, társadalmi felelősségvállalásáért” Bohács Tamás elektronikai mérnök, biztonságszervező. Társadalmi felelősségvállalása példaértékű, és mindezt nagyon szerényen, csendesen teszi, miközben az egyik legaktívabb, és legrendszeresebb támogatója a város kulturális, és sport életének.

A teljes fotóalbum itt tekinthető meg: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.5522699681178529&type=3

Szóljon hozzá!