2024.06.18.
CivilekHírekHírlap

Gyémánt diplomát vett át a törökszentmiklósi ügyvéd, városunk díszpolgára

„ 60 esztendő a jogi pályán, ügyvédként „

Megható ünnepség keretében 2022. október 25-én vette át gyémántdiplomáját a Budapesti Eötvös Lóránd Tudomány Egyetemen városunk köztiszteletben álló ügyvédje, közéleti személye Dr. Pataky Csaba ügyvéd. A pályájáról, közéleti munkájáról érdeklődtünk e szép jubileum kapcsán.

Nagy büszkeség volt az ünnepségen részt venni, a kegyelem sorsa, hogy megélhettem a 84. életévemben mindezt – említette beszélgetésünk kezdetén Dr. Pataky Csaba ügyvéd úr. Sok kedves évfolyamtársam elhunyt, ezért a 160 fős évfolyamból, csupán 11-en voltunk jelen az ünnepélyes átadáson.

Milyen érzés volt egy alföldi kisvárosból felkerülni a Budapesti Egyetemre? Hogyan alakult a jogi pályája?

Kenderesről indultam, Kisújszálláson végeztem a Gimnáziumban, majd 1957-ben elsőre felvettek az ELTE-re, ami akkoriban nem volt egyszerű. Az édesapám diplomás értelmiségként „kirekesztettnek” számított, ezért szigorú volt a felvételi akkoriban. A diplomámat 1962-ben vettem át, nagy öröm volt számomra, hogy 23 évesen már dr. címmel rendelkeztem. Az édesapám akkoriban Kunhegyesen volt ügyvédi munkaközösség vezető és tanácsára Szolnokon kezdtem meg az ügyvédjelölti pályámat. Akkoriban 3 év volt az ügyvédjelöltség, 1965-ben érkeztem vissza a városba. Az ügyvédi jogtanácsosi vizsgám letétele után 1966. július 1-én jegyeztek be ügyvédnek Törökszentmiklóson. Azóta is itt dolgozom. Eleinte 10 fővel dolgoztunk az irodában, majd a Járási Hivatalok létrejöttével sokan távoztak a hivatalokba. 1974-1992-ig 4-5 fő maradt az ügyvédi irodában és én ügyvédi munkaközösség vezető lettem. A rendszerváltást követően jogszabállyal megszüntették a munkaközösségeket. Eleinte két tanítványommal dolgoztam, majd 2007-től a fiam Tibor érkezett ügyvédjelöltnek és onnantól ketten dolgozunk együtt. A ’90 évek elején elindult az egyetemen a posztgraduális képzés, melynek az első évfolyamára jelentkeztem és elvégeztem a közlekedési szakjogász szakot. Bár már nyugdíjas vagyok, de még ma is bejárok az irodába. Még mindig vannak ügyfeleim, tárgyalásokra járok, jó érzéssel tölt el a munka.

Munkája mellett hogyan kapcsolódott be a jogi és a városi közéletbe?

Törökszentmiklósra kerülve 1965-től bekapcsolódtam a város autósainak érdekvédő tevékenységébe. Megválasztottak a Magyar Autóklub városi csoport titkárává, majd ’69-ben a Szolnok Megyei Titkárává. 1973-tól az országos elnökség tagjává illetve az irányító testület a 11 fős ügyvezető elnökség tagjává is megválasztottak. A közlekedésbiztonsági munkából is kivettem a részemet, az Országos Közlekedésbiztonsági Tanács megyei elnökségének tagja voltam. A ’90-es években közlekedési szakjogászként Kecskeméten megalakítottuk a Közlekedési Bírák Egyesületét, amely egy kollegiális társaság volt és kellemes műhelymunka alakult ki. 1998 és 2005 között Törökszentmiklós jó hírnevének szolgálata érdekében évente 2 jogi kerek asztal tudományos eszmecserét szerveztem hazai és külföldi jeles szakemberek részvételével a Polgármesteri Hivatalban. Tevékenységemmel igyekeztem segíteni az autóklubok nemzetközi kapcsolatának építésében. A párizsi székhelyű FIA jogi bizottságának tagja lettem, majd az AIT jogi bizottságába is behívtak. Számos előadást tartottam ezen szervezetekben, tanulmányt írtam az Európai Unió Közlekedési Igazgatósága felkérésére.

15 éven keresztül a Magyar Autóklub hivatalos lapjának, az Autóséletnek szerkesztő bizottsági tagja voltam. Állandó meghívottja a német, osztrák, holland autókluboknak. Két jelentős nemzetközi tudományos társaság tagja: a PEOPIL hollandiai székhelyű baleseti kártérítések jogával foglalkozó valamint a luxemburgi bejegyzésű Európai Közlekedési Jogi Intézetnek. Hívtak, hogy vállaljam el Párizsban az akkori szovjet utódállamok autóklubjainak a jogi munkáját, de számomra itthon a családom volt a fontos, ezért nem vállaltam.

A Törökszentmiklósi Polgárőrségnek az 1991 évi megalakulása óta tagja vagyok, majd később megválasztottak a Polgárőrség Tudományos Tanácsa egyik elnökségi tagjának is. 2012-ben az Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság elnökévé választottak. 2015-ben az önkormányzattal közösen méltó ünnepséget szerveztem a tűzoltóság fennállásnak 140. évfordulóján, melyet a Katasztrófavédelem országos parancsnoka is megtisztelt.  

1990-től a TIT városi szervezetének elnöke voltam, melyet 2005-ig töltöttem be. 1990-ben az első szabad választáson lakókörzetemben képviselői mandátumot kaptam és 2002-ig három cikluson keresztül a képviselő-testület tagja, az Ügyrendi és Jogi Bizottság elnöke voltam. A 12 évi képviselői munka alatt igyekeztem az üléseken higgadt, tárgyilagos magatartásra  ösztönözni képviselőtársaimat. Ma is érdekelnek a városban történtek, ezért ha időm engedi részt veszek a képviselő-testületi üléseken.   

Az eddigiekből tartalmas jogi pálya és város szeretet tűnik ki. Mire büszke a leginkább ?

Büszkeséggel tölt el, hogy a közlekedési bíráskodás egy részét módomban állt országosan megváltoztatni. Mintegy 30 publikációm jelent meg. Ma is öröm a számomra, amikor egy megjelent jogi elméleti könyvben hivatkoznak a publikációimra. A Közszolgálati Egyetem Kriminalisztikai Szakkönyvében szintén idézik az odaillő cikkeimet.

Büszkeséggel tölt el, hogy a jogász feleségemmel – aki megismerkedésünkkor bírósági fogalmazóként dolgozott – 46 évig éltünk szeretetben. Sajnos az elmúlt esztendőben a covid áldozata lett.

Büszke vagyok a fiamra, aki nemzetközileg elismert több nyelven beszélő jogász és tovább viszi az ügyvédi irodát. Menyemre is büszke vagyok, aki két diplomával rendelkezik: fogorvos és egészségügyi menedzser.

Örömmel tölt el, hogy Törökszentmiklós méltányolta a városban betöltött szerepemet és 2012-ben díszpolgárává fogadott. Jó érzés és az országos ismertségemnek szép példája, hogy még mindig sokan keresnek az ország különböző településeiről közlekedési vagy baleseti kártérítési ügyekben.

Hogyan telnek most a mindennapjai?

Nyitott vagyok, sok minden iránt érdeklődöm, szeretem az emberek társaságát. Bár már koránt sem olyan, mint amikor anno 1967-től a Fészek Klub tagjaként sok-sok ismert művész,  értelmiségi ember társaságában beszélgethettünk. Sokat változott a világ, de igyekszem a család mellett megtalálni a társaságomat. A virágok iránti szeretetem is megmaradt, szívesen kertészkedem. Most már különösen figyelek a gyümölcsfáimra, mert szeretném, hogy a kis unokám is megízlelhesse a nagypapa gyümölcseit.

A tiszteletadás és az emberi méltóság megőrzése mindig fontos volt és ma is az a számomra. Igyekszem ezt a szemléletet átadni mindenkinek.

Gratulálunk a Gyémánt diplomához. Köszönjük a szakma és a város szeretetét. Jó egészséget és sok boldogságot kívánunk a családja körében.

                                                                                                                      B.Á

Szóljon hozzá!