2024.05.18.
CímlapÉlő közvetítések

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése 2024.04.25.

Várható napirendi pontok:

 • 1. napirend Beszámoló a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányság 2023. évi tevékenységéről
 • 2. napirend Tájékoztató a Törökszentmiklósi Polgárőr Egyesület 2023. évi tevékenységéről
 • 3. napirend Tulajdonosi döntés a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi eredménytartaléka terhére fejlesztési tartalék képzéséről
 • 4. napirend a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi településüzemeltetési feladatok ellátásához biztosított működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról
 • 5. napirend Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi módosított Munkaterv és Szolgáltatási terv, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi Könyvtár Munkaterv  
 • 6. napirend 2023. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 • 7. napirend Beszámoló a közterület-felügyelet 2023. évi tevékenységéről
 • 8. napirend Beszámoló a mezőőri szolgálat 2023. évi tevékenységéről
 • 9. napirend A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízzel kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásról szóló közszolgáltatási szerződésmódosítása
 • 10. napirend 4. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátásáról
 • 11. napirend A menetrend szerinti autóbusszal végzett helyi személyszállítás tárgyú közszolgáltatási szerződés módosítása
 • 12. napirend Baptista Tevékeny Szeretet Misszióval együttműködés és ellátási szerződések megkötése
 • 13. napirend Törökszentmiklós 0375/11 és 0375/12 helyrajzi számú földterület bérbe adása
 • 14. napirend A MYM-543 forgalmi rendszámú Tűzoltó autó tulajdonjogának átengedése
 • 15. napirend Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztásáról
 • 16. napirend Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 • 17. napirend Előterjesztés a 88/2022 (IV.12.) Kt. határozattal módosított 132/2021 (VII.29.) Kt. határozat módosításáról
 • 18. napirend 5200 Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti ingatlan területének használatba adása a Tiszafia Hagyományőrző Egyesület valamint a Törökszentmiklósi Airsoft Sport Egyesület részére
 • 19. napirend (Sürgősségi) Törökszentmiklós Város Településrendezési eszközeinek módosításáról és a törökszentmiklósi a 1129 és 0646/8 helyrajzi számú földrészletek kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról
 • 20. napirend (Sürgősségi) Az Ipari Parkban található 5200 Törökszentmiklós, 9103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázatról
Szóljon hozzá!