2024.04.13.
CímlapÉlő közvetítésekÖnkormányzat

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése

Kövesse élőben

Várható napirendi pontok:

 1. napirend
  A személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatások térítési díjának megállapításáról szóló 10/2020. (III. 11.) önkormányzati rendeletben meghatározott intézményi térítési díjak felülvizsgálata
 2. napirend
  Bölcsődei ellátás gondozási díjának felülvizsgálata
 3. napirend
  A Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 4. napirend
  a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2023. évi gazdálkodásáról szóló tájékoztatójának jóváhagyásáról
 5. napirend
  a Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
 6. napirend
  A vásárok és piacok fenntartásáról szóló 31/2015. (X.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
 7. napirend
  A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
 8. napirend
  Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
 9. napirend
  a Rádió Horizont Kft. 2024. évi üzleti tervének jóváhagyásáról
 10. napirend
  Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Beszámoló, Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2023. évi Könyvtári beszámoló
 11. napirend
  Ipolyi Arnold Művelődési Központ, Könyvtár és Butyka Béla Helytörténeti Gyűjtemény 2024. évi Munkaterv és Szolgáltatási terv, 2024. évi Könyvtár Munkaterv megtárgyalása
 12. napirend
  Közterületi térfigyelő kamerarendszerről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 13. napirend
  Törökszentmiklós város településkép védelméről szóló 2/2018. (I.22.) önkormányzati rendelet jogszabályi változáson alapuló módosításáról előzetes döntés meghozatala
 14. napirend
  Törvényességi felhívás megtárgyalása a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvízbegyűjtési közszolgáltatás biztosításának hiányáról
 15. napirend
  Hunyadi Mátyás Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola szakmai alapdokumentumának módosítására tett javaslat véleményezése
 16. napirend
  A törökszentmiklósi helyi civil szervezetek 2024. évi programjainak pályázati támogatásáról
 17. napirend
  Nyári táborok, erdei iskolák 2024. évi támogatása
 18. napirend
  A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2024. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról
 19. napirend
  Nyári sporttáborok 2024. évi támogatása
 20. napirend
  Előterjesztés a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt-vel kötendő használati megállapodásról
 21. napirend
  A Polgármesteri Hivatalban igazgatási szünet elrendelése, továbbá a 2024. évi munkaszüneti napok körüli munkarendjének meghatározása
 22. napirend
  Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról előzetes döntés meghozatala
 23. napirend
  A házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, és egyéb, nem anyakönyvi események szolgáltatási díjainak mértékéről szóló 17/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
 24. napirend
  Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 25. napirend
  Előterjesztés a TOP Plusz-3.1.3-23 kódszámú „Helyi humán fejlesztések” című felhívásra pályázat benyújtásáról
 26. napirend
  „Tisztítsuk meg az Országot II.” pályázati felhívásra illegális hulladéklerakók felszámolására benyújtott támogatási kérelem jóváhagyása
 27. napirend
  Előterjesztés a Svájci-Magyar Együttműködési program Energiahatékonyság és megújuló energiaforrások tematikus terület SM06-GEO jelű „Geotermikus energiaforrások táv- és településfűtéshez” című felhívásra pályázat benyújtásáról
 28. napirend
  Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
Szóljon hozzá!