2024.04.17.
CímlapÉlő közvetítések

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése 2023.10.26.

Várható napirendi pontok:

 • 1. napirend Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha 2022/2023. nevelési évben végzett tevékenységéről  
 • 2. napirend A Törökszentmiklósi Óvodai Intézmény 2023/2024-es nevelési évre vonatkozó éves munkatervének elfogadásáról
 • 3. napirend A Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról
 • 4. napirend Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 26/2017. (XII.01) rendelet módosítása
 • 5. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosításáról 
 • 6. napirend Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról   
 • 7. napirend Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek módosítása kapcsán környezeti vizsgálat szükségességének megállapításáról
 • 8. napirend A 131/2023. (VI.29.) számú határozat módosításáról
 • 9. napirend M4 gyorsforgalmi út Törökszentmiklós-Kisújszállás szakasz építési munkái során keletkezett állami tulajdonú faanyag térítésnélküli átvételéről  
 • 10. napirend Temetők infrastrukturális támogatásáról
 • 11. napirend A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállításával és ártalmatlanításával kapcsolatos kötelező közszolgáltatással kapcsolatos döntés meghozatala
 • 12. napirend A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. által bérelt 9103/13  hrsz-ú Ipari Csarnok bérleti szerződésének módosítása
 • 13. napirend 2. számú fogorvosi körzet ellátásáról
 • 14. napirend Önkormányzati társulás létrehozása Törökszentmiklós és Tiszatenyő települési önkormányzatainak egyes szociális szolgáltatási feladatainak ellátására
 • 15. napirend Igazgatási szünet elrendelése
 • 16. napirend Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról
 • 17. napirend Sürgősségi Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosítását megalapozó döntésekről
Szóljon hozzá!