2024.06.18.
CímlapÉlő közvetítések

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése 2023.06.29.

Várható napirendi pontok:

 • 1. napirend Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről
 • 2. napirend Tájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről
 • 3. napirend Egyes önkormányzati ingatlanok egyházi tulajdonba átadása    
 • 4. napirend Városi Önkormányzat Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézet 2022. évi működéséről és szakmai tevékenységéről szóló beszámoló
 • 5. napirend Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
 • 6. napirend Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi szakmai Beszámolója
 • 7. napirend A Törökszentmiklósi Óvodai Intézményben, a 2023/2024-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározásáról, csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről
 • 8. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2005. (VI.23.) Kt. számú határozattal elfogadott  Törökszentmiklós Város településszerkezeti tervének módosításáról    
 • 9. napirend Törökszentmiklós Város Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ), valamint Szabályozási tervének jóváhagyásáról szóló 21/2005. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról    
 • 10. napirend Egyes önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről és egyes önkormányzati rendelet módosításáról szóló …./2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet megalkotása
 • 11. napirend Előterjesztés Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervének módosításáról
 • 12. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Gördülő fejlesztési terve, a víziközmű szolgáltatással kapcsolatban
 • 13. napirend Tulajdonosi hozzájárulás az 5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez
 • 14. napirend Előterjesztés a TM.GF Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. 2023 – 2026. évi üzleti tervére
 • 15. napirend Előterjesztés a Rádió Horizont Kft. további működésével kapcsolatos döntésekről
 • 16. napirend 5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 2. szám alatti bérlemény bérleti díj mérséklése
 • 17. napirend A Törökszentmiklós 7196 helyrajzi szám alatti „kivett beépítetlen” terület értékesítése
 • 18. napirend Törökszentmiklós Város hatályos Településrendezési eszközeinek módosításával – kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági terület bővítésének kijelölésével – kapcsolatos együttes döntés elfogadásáról  
 • 19. napirend Helyi Építési Szabályzat szabályozási tervlapjainak egybeszerkesztésére vonatkozó döntés elfogadása
 • 20. napirend A Surjány 8315/4 helyrajzi számú ingatlan egy részén közérdekű szolgalmi jog alapítása
 • 21. napirend 5200 Törökszentmiklós, Bethlen G. u. 2/D. (cipészműhely) bérlemény bérleti díjának mérséklése
 • 22. napirend SÜRGŐSSÉGI Védőnői ellátás átadás-átvételével összefüggő döntés meghozatala
Szóljon hozzá!