2024.07.16.
CímlapHírlap

A Klein-Lábassy Kultúrkúria ünnepélyes átadása

2023. május 14-én 15 órakor fanfárok hangja jelezte a jelenlévő meghívott vendégek számára az épület civil szalonjában a Klein-Lábassy Kultúrkúria emlékszobái, illetve berendezett épülete ünnepélyes átadását.

A nemzetiszín szalagot átvágta és ezzel a nagyközönség számára átadta használatra az épületet Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, Markót Imre, Törökszentmiklós város polgármestere és Édes Krisztina, a Rádió Horizont Kft. megbízott ügyvezetője (képünkön szerk.)

Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Erdei László, a JNSZ Vármegyei Kormányhivatal Járási Hivatalvezetője, Polgár András alpolgármester, dr. Varga Imre jegyző, dr. Ecseki Ildikó aljegyző, a Klein család képviseletében Kutas Éva a férjével Budapestről és Kutas István a feleségével Svédországból, illetve Kiskunhalasról dr. Komáromi Szilárd, a Szilády Áron Társaság alapító tagja.

A rendezvényre meghívást kaptak városunk díszpolgárai, illetve a Pro Urbe Törökszentmiklós díjjal kitüntetett polgárok, a képviselő-testület tagjai, városunk elöljárói és mindazok a személyek, akik adományaikkal, anyagi, tárgyi felajánlásaikkal, szellemi és alkotómunkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a megnyitó ünnep megvalósulhasson.

14 órától bepillanthattunk az épület különböző helyiségeibe, látogatható volt a JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület vására és kiállítása, láthattuk a Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola Népzenei Tanszakának műsorát: Buru Anita, Kazinczy Ferenc, Kazinczy Péter, Ratkai Luca és Hegedűs Karina hegedűjátékát, Süveges-Szabó Luca és Kazinczy Judit népdaléneklését, akiket Székely Lehel nagybőgőn, illetve Gyurics György brácsán kísért, koncertmesterük és kontrásuk Péter Izabella tanszakvezető tanáruk vezetésével.

A szalonban megnézhettük a mögöttünk hagyott Törökszentmiklós 300 emlékév eseményeit összefoglaló filmet a Miklós Tv által, valamint a Miklós Néptáncegyüttes Kalotaszegi táncokat bemutató előadását.

Az esős idő miatt ezek a programok a civil szalonban még lebonyolódhattak, de az eredetileg udvarra tervezett Kodály AMI Fúvós együttes és az „Ezerjó” Néptánc együttes műsorát nem élvezhettük.

A hivatalos köszöntések és a civil szalonban lezajló műsor 15 órától valósult meg a szalagátvágást követően.

A felvezetőben elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban, hetekben az emlékszobák előkészítése során több telefonos és személyes megbeszélést, egyeztetést követően sok minden kincsre, érdekességre és értékre találtunk.

Az emlékszobák számos ilyen történetben gazdagok.

Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő, Markót Imre polgármester és Édes Krisztina köszöntő beszédeit a Sanctonicolaum Kórus műsora előzte meg Behán Brigitta karvezetésével és Egleszné Jakab Enikő zongorakíséretével.

A legmeghatóbb hozzászólás Kutas Istváné volt az egykor itt lakó Klein család képviseletében. Januárban sikerült felvenni a kapcsolatot a részben Svédországban élő családdal, akiktől kaphattunk egy rövid családtörténetet és néhány családi fényképet. Ezek, illetve további kutatások alapján készült el Csőke Tibor helytörténet-kutató által a Klein-emlékszobában látható két tabló. A hozzászólásokat diáklányok: Szilágyi Fanni énekszáma és Mészáros Kinga hegedűjátéka, nagyszerű zenei produkcióik színesítettek. Zongorán kísért Dóra Hajnalka, míg az előadás felkészítő tanára Búzás Dóra volt.

A további hozzászólók dr. Komáromi Szilárd igazgató úr volt, aki a Kiskunhalasi küldöttség vezetőjeként a Zsigray Julianna hagyatékát őrzők (Törökszentmiklós és Kiskunhalas) erős kapcsolatát méltatta. Csőke Tibor a Zsigray- és a Klein-emlékszobákról szólt. Lőrinczi László az Lábassy-emlékszobát mutatta be, mint a Lábassy János Ipar- és Gyártörténeti Alapítvány elnöke. Végül azoknak a szervezeteknek az elnökei, akik a továbbiakban rendszeresen kívánnak programokat szervezni a kultúrkúria épületében: Balla Imre a Pro Bibliotheca Alapítvány, Molnár Jánosné, a JNSZ Megyei Népművészeti Egyesület elnökeként szólt a jelenlévőkhöz. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége helyi elnökeként magam is köszöntöttem az ünnepi megnyitót.

Az ünnepi délutánt a Kodály Vonóskvintett, J. Sibelius: Andante festivo és Maria Jansoon: Jewish wedding song című műsorszáma zárta. Hegedűn Péter Izabella és Túri Éva, brácsán Gyurics György, valamint gordonkán Balázsné Tóth Hajnalka és Sindel Liza játszott.

Úgy hiszem, hogy, akik szívesen és jóérzéssel nyomon követtük ennek a háznak a megújulását, elmondható, hogy Istenfélő családban nevelkedtünk, olyan otthonban, ahol következetes és egyértelmű jelentése volt a féltő és cselekvő szeretetnek, ahol a vendég várása, fogadása kiemelt fontosságú volt. Hogy vigyázzunk valamire és becsüljük meg azt, ami van, hogy felelősei vagyunk annak, amit kimondunk, fogadunk, vagy esküszünk, az a nevelés részét képezte.

Ahhoz, hogy a ház megismerhető legyen szélesebb körben is az itt élők számára, a közel jövőben itt tartjuk a Városi Pedagógus Napot, a Semmelweis-napot, a gyermekek számára a Tehetségek pódiumát, illetve a Szentmiklós Szépe Szépségversenyt.

Az idelátogatók számára az információs és informatikai térben vitrinekben látható kézműves termékek kerültek kiállításra, a készítők, a népi iparművészek elérhetőségével, akik egyedi megrendelést is szívesen fogadnak.

Köszönet illeti a Polgármesteri Hivatal az ebben a munkában résztvevő munkatársait, a Városfejlesztési Osztály, a Szervezési Osztály munkáját, amit munkaidőn túl, hétvégenként tettek.
Fontos valamennyi ott programot, látogatást tervező számára az alábbiak figyelembevétele:

  • megőrizni a ház szépségét, tisztaságát,
  • alkalmazkodni az épület adottságaihoz (a hely kötelez elv alapján),
  • tudomásul venni a fentiek érdekében: a kúria befogadóképessége a civil szalonban 50-80 fő, a kézműves foglalkozásra 15-20 fő számára alkalmas a ház, az udvaron 34 ülőhely van, ami kiegészíthető 25 összecsukható székkel (leginkább fellépő művészek számára pl. fúvószenekar),
  • a ház leginkább alkalmas konferenciák, szakmai továbbképzések, értekezletek, kamarakoncertek, kiállítások, terveink szerint esküvői szertartások, fotózások tartására, esetenként ünnepi ebéd tartására,
  • egy-egy program dekorációs, díszítő elemeit, illetve plakátját csak az arra kijelölt helyen lehet elhelyezni.

Az emlékszobákat egyezetett időpontban lehet látogatni.

Valamennyi programot a Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztályán szükséges a megadott telefonszámokon egyeztetni: 0656-590 420/240-es vagy 437-es mellék, illetve a 0620-486 1954. Minden további információt a Szervezési Osztály tud megadni.

A Klein-Lábassy Kultúrkúria látogatható: kedden, szerdán délután 14 és 18 óra között, csütörtökön 9 és 13 óra, valamint 14 és 18 óra között 2023. július 1-től.

Viski-Latorné Dögei Edit

Támogatók:

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat
Rádió Horizont Kft.

Annus Tímea
Balla Imre
Bencsik György
Bojtos Gábor
Bódi Kálmán
Csala Imre
Csór Ilona
Csőke Tibor
Dancza Anikó
Dr. Balogh Lukácsné
Dr. Pataky Csaba
Dr. Pataky Tibor
Dr. Tóth Lajosné
Ecseki András
Édes Krisztina
Galsi Zoltán
Gyantárné Dögei Julianna
Hasznos-Pozderka Judit
Háztartási és Gazdabolt Agrárprofil Bt.
Héja László
Juhász Ferencné
Karakas Júlia
Kicsi Zoltán
Koller Csilla
Kormos Károly
Kovácsné Szöllősi Márta
Kutas István
Kutas Éva
Líbor József
Lőrinczi László
Markót Imre
Mile Ibolya
Molnár Jánosné
Münz András

Nádas Mária
Nagy László
Pál András
Pál Andrásné
Poczai Roland
Polgár Lászlóné
Prof. Dr. Boros László
Otthonunk Szentmiklós Egyesület
Róth Ervin
Szabó Ferencné Kontos Mária
Szegő János
Szekeres Barnabás
Szekeres József
Széplaky Géza
Széplaky Gézáné
Szigma B Kft.
Tekse András
Török Zsófia
Viski-Latorné Dögei Edit

Szóljon hozzá!