2024.04.13.
CímlapÉlő közvetítésekÖnkormányzat

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése

Várható napirendi pontok

 • 1. napirendTájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2022. évi tevékenységéről
 • 2. napirendTájékoztató a Szolnoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hivatásos tűzoltó parancsnokságának 2022. évi tevékenységéről
 • 3. napirendTörökszentmiklós Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról és a maradvány jóváhagyásáról
 • 4. napirendA Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) Önk. rendelet 1. sz. módosításáról
 • 5. napirendA Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi telepüzemeltetési feladatok ellátásához biztosított működési célú vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról  
 • 6. napirendA Törökszentmiklósi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról
 • 7. napirendElőterjesztés a Rádió Horizont Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
 • 8. napirendElőterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft.2022. évi mérlegbeszámolójának elfogadásáról
 • 9. napirendElőterjesztés a TM.GF. Törökszentmiklósi Gazdaságfejlesztő Kft. könyvvizsgálójának megválasztásáról és alapító okiratának módosításáról
 • 10. napirend2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása
 • 11. napirendJáró beteg szakellátás kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése
 • 12. napirendTörökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha Alapító Okirat módosítása
 • 13. napirendTörökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ Alapító Okirat módosítása
 • 14. napirendTulajdonosi hozzájárulás a Törökszentmiklós, Kossuth tér 5. szám alatti ingatlanon pellet kazán telepítéséhez
 • 15. napirendIntézkedési tervről szóló 218/2022. (XI.22.) Kt. határozat módosításáról
 • 16. napirendTörvényességi felhívás megtárgyalása HÉSZ módosításával kapcsolatban
 • 17. napirendTörökszentmiklósi Football Club részére műfüves pálya létesítéséhez tulajdonosi nyilatkozat
 • 18. napirendTörökszentmiklós Város Településfejlesztési Közalapítványa alapító okiratának módosításáról
 • 19. napirendBékepárti határozathoz csatlakozás
 • 20. napirendBaptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személlyel haszonélvezeti jogot alapító szerződés megkötése
 • 21. napirendElőterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szóljon hozzá!