2024.07.16.
CímlapHírlap

A végéhez közeledik az új bölcsőde építése

Több, mint tíz éve igyekszik az önkormányzat megoldást találni a bölcsődei férőhely-gondjaira. Ez idő alatt több megoldási alternatívát vizsgált meg az önkormányzat, a telephelyen belüli férőhelybővítéstől az új bölcsőde létesítéséig. A telephely szűkössége miatt a 2017. évben már az új bölcsőde létesítéséről és Európai Uniós támogatási kérelem benyújtásáról döntött a Képviselő-testület. A helyszín a Szemere Bertalan úton található üres telek lett.

Sajnos azonban ez a pályázat nem kapott támogatást. Így a 2018 szeptemberében megjelenő hazai forrású pályázatra is benyújtotta egy részletesen kidolgozott tervvel támogatási kérelmét városunk. Sajnos ezen pályázat sem kapott támogatást. Ugyanakkor 2019 májusában megjelent egy Európai Uniós pályázat a bölcsőde férőhelyek bővítésére. Ezen pályázaton már a jelentkező igényekre válaszolva egy módosított műszaki tartalomra – nem három, hanem négy csoportszobára, és 52 férőhelyre – nyújtottunk be a támogatási kérelmet. Erről 2020. március 26-án született döntés.

A támogatási döntést és a támogatási szerződés megkötését követően TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00009 azonosítószámú „Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése” című projekt keretében haladéktalanul megkezdődött a műszaki tervek elkészítése. Ezek véglegesítését egy bölcsőde módszertani szakértő is segítette. Az elkészült engedélyes tervek 2021 februárjában kaptak engedélyt, majd 2021. április végére elkészültek a kiviteli tervek is. A kiviteli tervek alapján 2021 nyarán lefolytatásra került egy közbeszerzési eljárás, amely eredménytelen lett. Ennek oka, hogy a beérkezett ajánlatok jelentősen meghaladták a rendelkezésre álló forrást az időközben megemelkedett építőanyagárak miatt.

Az önkormányzat pótlólagos forrást igényelt, hogy a cél megvalósulhasson, így a megismételt közbeszerzési eljárás eredményesen záródott. Így 2022 március elején elkezdődhetett a kivitelezés. A kivitelezés jó ütemben haladt, azonban az orosz-ukrán háború miatt az építőanyagok áremelkedése, valamint ellátási problémák jelentkeztek, amelyek miatt lassult az építés üteme. A vállalkozó és az önkormányzat együttműködése eredményeként a felmerülő problémára megoldást találtak, és az építés a módosított ütemezésnek megfelelően 2023. április végére elkészült. Elkezdődhetett a műszaki átadás-átvételi eljárás. Az elkészült épület használatához szükséges eszközök egy részét a projekt keretében szerzi be az önkormányzat, amelyek szállítása 2023. június elejére várható.

A TOP-1.4.1-19-JN1-2019-00009 azonosító számú „Törökszentmiklós Városi Bölcsőde bővítése” című projekt a Pénzügyminisztérium 676 000 000 Ft összegű támogatásából és 344 690 016 Ft önerő felhasználásával valósul meg.

Szóljon hozzá!