2024.04.13.
CímlapÖnkormányzatVárosi MédiaVárosi rendezvények

Március 15. Törökszentmiklóson

Az önzés mind nagyobb teret foglal el a létért vívott küzdelem törvényének nyomása alatt, szeretném az önzetlenség számára fenntartva tudni a magyar honszeretet mezejét. /Kossuth Lajos/

Talán az 1848-49-es forradalom és szabadságharc az egyetlen nemzeti ünnepeink sorában, amely körül közmegegyezés van mind a történészek, mind a közgondolkodás tekintetében. Nem osztja meg ma sem és nem is osztotta meg korábban sem a magyar társadalmat. Sőt, inkább megerősít és összeköt mindnyájunkat. Hidat épít magyar és magyar között, határainkon belül és kívül egyaránt. Ha akár Kossuth nevét, vagy Petőfiét, a márciusi ifjak, vagy Batthyány és a mártír tábornokok valamelyikének a nevét kimondjuk, említjük, vagy beszélünk a személyéről, akkor valamennyien ugyanazt gondoljuk róla.

Egyazon érzés önti el lelkünket a nemzeti büszkeség érzése, az összetartozás érzése. Jó érzés látni és tapasztalni azt is, hogy már a legkisebbek is értik és megélik ezt az ünnepet szerte az országban. Ezt láttuk a tegnapi nap folyamán itt Törökszentmiklóson is. Mert a mai ünnepünknek az élő hagyományain, a versein, dalain, a jelképein keresztül magukba szívják a nemzeti gondolkodás csíráját a mai óvodások, kisiskolások egyaránt. Tisztelt ünneplők! 1848. március 15-e a polgári Magyarország születésének a kezdete, de kijelenthetjük, hogy a születésének a napja…” Részlet Markót Imre polgármester ünnepi beszédéből.

Az ünnepi műsort a Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda 9. évfolyamos diákjai adták, és a Miklós Néptáncegyüttes. Köszönjük nekik, és pedagógusaiknak!

Szóljon hozzá!