2024.05.21.
CímlapCivilekHírekHírlap

Az önkormányzat 2023 – ban is nyújt támogatást a helyi civilszervezeteknek

A civil szervezetek gazdaságban, társadalomban betöltött szerepéről könyvtárnyi szakirodalom áll rendelkezésre, azonban az, hogy a szervezeteknek milyen fontos szerepe van itt helyben, a mi életünkben, lehet, csak akkor tudatosulna bennünk, ha eltűnnének. Akkor viszont nagy űrt hagynának maguk után, hiszen olyan ügyekkel foglalkoznak, amikre mások, köztük az állam sem fordít elegendő figyelmet. Ezért jó hír az, nem csak nekik, hanem nekünk is lakosoknak, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, idén is nyújt támogatást a helyi egyesületeknek, alapítványoknak. A múlt évről, és az idei lehetőségekről kérdeztük ennek kapcsán Viski-Latorné Dögei Edit közművelődési és civil referenst.

Idén is él a közművelődési megállapodás az „Ezerjó” és az Apáról Fiúra Egyesülettel

Az egyik támogatási forma, amit az önkormányzat nyújtani tud, az a közművelődési megállapodás. Ez hány szervezetet érint?

Évről-évre két civil szervezettel köt az önkormányzat közművelődési megállapodást. Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel és az „Ezerjó” Művészeti Egyesülettel. A tavalyi évről szóló szakmai beszámolójukból egyértelműen kitűnik, hogy a megvalósított programjaik, foglalkozásaik mögött nagyon komoly szakmai tartalom, és minőségi munka van. Mindkét egyesület a gyerekeket és a fiatalokat szólítja meg, de rajtuk keresztül a szüleiket is elérik. Náluk mindenképpen megvalósul a generációk egymásra utaltságának a fontossága, és a generációk közötti értékek átörökítése.

Mi az, amit tavaly vállaltak, és mit terveznek az idei évre, hiszen újból megköttetett a megállapodás a két szervezet és az önkormányzat között.

Az Apáról Fiúra Egyesület az elmaradhatatlan Fosztókát, a Szünidei Kézműves Kuckót, a Mézeskalácsos Mézes Napot, és a Grillázs napot valósította meg. Idei évi mottójuk: Kutassunk – alkossunk – adjuk át – mutassuk meg. Ennek keretében a Fosztókán, és a nyári táboron kívül terveznek egy Kalotaszegi gálát, és egy Nagyik sütödéje című programelemet.

Az „Ezerjó” a megállapodás szerint minden évben ugyanazt a négy területet öleli fel tevékenységével. Ez az Ovi Táncház, melyeket a tagóvodákban szerveznek, az ún. Lukács Mozgó Táncház, a tehetséggondozás a néptánc területén az általános iskolákban, és az „Ezerjó” Folklórfesztivál. Ez azonban az elmúlt 3 évben egy kis csorbát szenvedett, idén viszont mindenképpen szeretnék megtartani.

Sok civil szervezet van a városban rajtuk kívül. A többieket is tudja idén támogatni az önkormányzat?

Egyértelműen igen. A februári képviselő-testületi ülésen az a döntés született, hogy a civil szervezeteket támogatni kell. Őrájuk lehet támaszkodni, ők színesítik a városi programokat és életet, példát mutatnak az önkéntesség, és a közösségi élet területén. Szükség van rájuk. Az összeg ugyanannyi, mint tavaly, azaz 4 millió forintra pályázhatnak idén is, nem fenntartásra, hanem egy-egy program támogatására.

A tavalyi esztendőben hány egyesület tudott élni ezzel a lehetőséggel?

Három területen lehetett pályázni, ahogyan majd idén is. Az „A” kategóriában a város valamennyi lakosa számára is nyílt rendezvények támogatására tíz szervezet jelentkezett. A KÖVÉRGÁZ Motoros, Közlekedés Biztonsági és Prevenciós Egyesület a IX. Törökszentmiklósi Extrém Motoros napot, az Óballáért Egyesület már a 18. Óballai Falunapot, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége az úgynevezett Ars Sacra fesztivált tartotta meg.

A Kézműves Örökség Egyesület az adventi vasárnapok programjára, a Törökszentmiklósi Horgász Egyesület horgászverseny lebonyolítására pályázott. Az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesület a Tulipános Láda Meséi, Mini Mese Fesztivál címmel tartotta rendezvényét. A Törökszentmiklósi Városvédő és -Szépítő Egyesület tavaly újra meg tudta tartani a Vécsey emléknapot. A Vadrózsák Citera Egyesület a Törökszentmiklósi Népdalkör 50. évfordulója tiszteletére kiállítást és népdalköri találkozót szervezett, a Pro Bibliotheca Alapítvány több év után újra a Múzeumok Éjszakáját tarthatta meg ennek a pályázatnak köszönhetően.

„B” kategóriában a város nagyobb rendezvényeihez csatlakozva, azt programjával gazdagítva 1, „C” kategóriában 7 szervezet pályázott, többek között a Törökszentmiklósi Cukorbetegekért Egyesület, és óvodai, iskolai alapítványok. Ez utóbbi a civil szervezetek saját közösségeik számára szervezett programjait támogatja. Azt fontos kiemelni, hogy valamennyien határidőre el is számoltak a pénzösszegekkel.

Röviden meg tudnád fogalmazni, hogy miért is fontosak a civil közösségek?

A legtöbb civil programon én is részt veszek. Látom, hogy ezek az emberek milyen elszántan, önként közösen dolgoznak egy-egy számukra fontos célért, akkor, amikor többnyire egyszemélyes csoportokkal számolhatunk És ehhez kapcsolódóan egy idézetet szeretnék megosztani az olvasókkal Csányi Vilmostól. Ő Széchenyi-díjas magyar biológus, biokémikus kutatási területe többek között a kulturális evolúció kérdései.

szocializációs folyamatban a modern társadalmak nem lojális, csoportjukért magukat feláldozni képes polgárokat nevelnek, hanem autonóm, önérdekű, egyezségeket kötő és azokat lehetőleg megtartó csoportokat. Úgymond a modern államok jogrendje, normái és erőszakszervezetei is mind arra törekszenek, hogy ezeket az egyezségeket betartassák. A kollektív eszmék hálózatát nem tartja többé össze a biológiai elkötelezettség, a csoporthűség, a kollektív hálózat kizárólag kulturális, tanult, biztosító mechanizmusok függvénye lett.

Ez ellen küzdenek a mi civiljeink, és ezt a típusú életszemléletet szeretnék megváltoztatni.

Köszönjük szépen a beszélgetést, és további eredményes munkát kívánunk neked, és a civil szervezeteknek is!

Szecsei Veronika

Szóljon hozzá!