2024.05.18.
CímlapHírekHírlapÖnkormányzat

Január 1 – től élesedett a helyi adókról szóló új rendelet

A közeljövőben érkeznek a postaládákba a helyi adókra vonatkozó befizetési értesítők, határozatok. És ezekben most hosszú idő után változást fogunk tapasztalni, ugyanis 2023. január 1-től hatályba lépett Törökszentmiklós Városi Önkormányzat új, helyi adókról szóló rendelete. A miértekről, az adóemelések mértékéről Dr. Szegő Jánossal, a Hatósági Osztály osztályvezetőjével beszélgettünk.

Több adó mértéke is emelkedett, és új adónem is lett bevezetve az idei évtől. Miért volt erre szükség?

A települési önkormányzatok költségvetésének legnagyobb saját bevételi forrását a helyi adók jelentik. Ebből tudja a helyi közszolgáltatásokat biztosítani a helyhatóság. A költségvetés egyensúlyban tartása eddig sem volt egyszerű, de az elmúlt években ez egyre nehezebbé vált. Az önkormányzat kiadásai is megnövekedtek, de emelkedett az az összeg is, amit szolidaritási hozzájárulási adóként fizet be az államnak. Ezért volt szükség a helyi adók mértékének növelésére.

Az adórendelet még 2020 novemberében elkészült. Miért csak most lép hatályba?

2020-ban a COVID-19 vírus miatt az országban veszélyhelyzetet és különleges jogrendet vezettek be. Ez azzal is együtt járt, hogy a települési polgármesterek egy személyben jogalkotási hatáskört kaptak. Így a helyi adókról szóló rendeletet a katasztrófavédelmi törvényben nyújtott felhatalmazás alapján Törökszentmiklós város polgármestere november 26-án elfogadta, ami 2021. január 1-jén lépett volna hatályba. Azonban egy kormányrendelet értelmében a 2021-es évre vonatkozóan nem lehetett adót emelni, illetve a meglévő adókedvezményeket is meg kellett tartani. Ezért 2022. január 1-jére módosult a hatálybalépés időpontja. 2021 novemberében egy újabb kormányrendelet kimondta, hogy 2022 évre sem lehet adót emelni. A polgármesterek ekkor már nem gyakorolhatták az egyszemélyben történő jogalkotást. A képviselő-testületnek kellett módosítania a hatálybalépés időpontját, amit 2021. decemberében 2023. január 1-ben határoztak meg.

Jelentősen emelkedett a kommunális adó mértéke

Legtöbben a kommunális adó befizetésében érintettek, melynek mértéke 2011. óta 9800 Ft volt, ami most egy jelentősebb mértékben emelkedett. Mennyi lesz idén, és maradtak-e az erre vonatkozó adókedvezmények?

Az idei évtől a kommunális adó 15.000 Ft ingatlanonként, egy naptári évre.

Adókedvezményre jogosultak: a Kertész utca 2. szám alatt található nyugdíjasház bérlői a beköltözés évében és az azt követő négy évben, ők ugyanis mentesülnek a fizetési kötelezettség alól.

Évente 2 ezer forint adókedvezmény illeti meg a Ballán, Surjányban, Szakállason élő törökszentmiklósi lakosokat, illetve azokat az adóalanyokat, akik a 70. életévüket legkésőbb az adóévben betöltik.

A lakatlan ingatlanok után eddig járó 50%-os adókedvezmény megszűnt, azaz 15 ezer forintot kell a tulajdonosoknak fizetni az idei évtől ebben az esetben is. Fontos változás – a korábbi évektől eltérően – hogy a kommunális adó fizetési kötelezettség kiterjed a Törökszentmiklós város közigazgatási területén létesített önálló helyrajzi számú garázsokra is. Ezek egyértelműen a lakótelepekhez tartozó garázsokra vonatkoznak. A családi házak udvarán lévő garázsokat ez természetesen nem érinti. Ezt be is kell felénk jelenteni, amit a tulajdonosok személyesen ügyfélfogadási időben, postai úton, vagy elektronikusan az önkormányzati hivatali portál használatával tehették meg 2023. január 31-ig.

Új adónemet is bevezettek

Egy új adónem is szerepel a rendeletben, ez a telekadó. Mit jelent, és kinek kell fizetni?

A telekadó a belterületi beépítetlen ingatlanok tulajdonosaira vonatkozik, melynek mértéke 30 forint/m2/év. Kedvezmények itt is vannak. Ha valaki építési beruházást folytat, és erről az építéshatóság igazolást állít ki részünkre, akkor ő 50% adókedvezményben részesül. Adómentesek a külterületi telkek, valamint a magánszemélyek kommunális adóját képező ingatlanok. És hogy mit értünk ez alatt? Az ingatlannyilvántartás adatai szerint mondjuk, van egy beépítetlen telek, de ott van egy ingatlan, akkor megvizsgáljuk, hogy kommunális adót fizet-e. Ha igen, akkor értelemszerűen a továbbiakban is azt fog fizetni a tulajdonos. Amennyiben nem fizet, és van rajta egy lakás céljára szolgáló építmény, akkor a kommunális adó hatálya alá fog tartozni. Kedvezmény jár még azokra a beépítetlen ingatlanokra, amelyek mezőgazdasági művelési célt szolgálnak. Erről igazolást a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara állít ki. Ennek birtokában a tulajdonos mentesül a telekadó fizetése alól.

Nem beszéltünk még az építményadóról, az iparűzési és az idegenforgalmi adóról. Mindháromnál történt emelés?

A helyi iparűzési adó változatlanul 2%. Az idegenforgalmi adó a megkezdett vendégéjszakák számától függ, és az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300 forintba kerül. Az építményadó mértéke szintén emelkedett, Ez egyébként 2012-ben lett bevezetve, és olyan építmények után kell fizetni, amelyek vállalkozási célt szolgálnak. Az épület hasznos alapterülete az adó alapja. Mértéke 310,-Ft/m2 – 840,-Ft/m2 között van, attól függően, hogy mekkora az alapterület nagysága.

Szecsei Veronika

Szóljon hozzá!