2024.04.17.
HírekÖnkormányzatVárosi Média

„Törökszentmiklós 300” projektzáró sajtótájékoztató és projektzáró rendezvény.


2022. október 25-én Német Roland külső szakértő ismertette a projektben megvalósult elemeket.


2022. október 28-án tartottak projektzáró rendezvényt, ahol Markót Imre polgármester üdvözölte a megjelentteket, majd ismertette a megvalósult projekt elemeit. Ezt követően Győri Papp Judit a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés delegáltja köszöntötte a résztvevőket, majd Herczeg Zsolt országgyűlési képviselő mondott beszédet.
A rendezvényt követően lehetőség volt a résztvevőklnek a felújított Klein-ház megtekintésére.

Törökszentmiklós 2020. évben ünnepelte a város újratelepítésének 300 éves évfordulóját. Erre az egyedülálló ünnepre készülve a város már jóval korábban jelentős előkészületeket tett. A városi események előkészítésére és az alulról jövő kezdeményezések összehangolására Emlékbizottság alakult, amely összefogta az elképzeléseket.

Az Önkormányzat és partnerei létrehozták az ún. Hely Akciócsoport (HACS), amely 2016-ban kérdőíves felmérésre, a helyi igényekre alapozva készítette el a Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiát (HKFS). A HKFS (amely a „Törökszentmiklós 300” címet kapta) rendszerbe foglalta azokat a fejlesztési elképzeléseket és az ehhez szükséges forrásokat, amelyeket a város ún. közösség vezérelt helyi fejlesztésként (TOP CLLD) kívánt megvalósítani, a Magyar Kormány és az Európai Unió ezen irányelveihez igazodva.

A „Törökszentmiklós 300” stratégia megvalósítására az Önkormányzat által képviselt konzorcium 2016. év végén támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-7.1.1-16 (Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva c.) pályázati felhívásra. A támogatási kérelmet az Irányító Hatóság 48,3 millió Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette (2017. október), és egyben megnyitotta az utat a „Törökszentmiklós 300” stratégia végrehajtása előtt. Ezen pályázat esetében a munkaszervezeti feladatokat ellátó Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal lett a kedvezményezett.

A Stratégia megvalósítására az Irányító Hatóság további 351,695 millió Ft keretösszeget hagyott jóvá, amelyet a stratégia irányelveihez igazítottan, pályázati úton vált elérhetővé a helyi szereplők számára.

2017-ben alakult meg a munkaszervezet, amely előkészítette, kidolgozta és a HACS elfogadása után, az Irányító Hatóság jóváhagyása mellett megjelentette a hét darab helyi pályázati felhívást:

–       Közösségi funkciójú terek kialakítása (Kulcsprojekt);

–       Helyi kistermelők piaci megjelenésének támogatása és képzésének megvalósítása a versenyképesség növelése érdekében;

–       Komplex infrastrukturális fejlesztések a lakosság helyben maradásának elősegítése érdekében;

–       Komplex tartalomfejlesztés fejlesztések a lakosság helyben maradásának elősegítése érdekében;

–       A „Törökszentmiklós 300” arculat kialakításának megjelenése;

–       A „Törökszentmiklós 300” jubileumi évhez kötődő programsorozat tervezése, kialakítása;

–       Helyi vetélkedők megszervezése az óvodákban, általános és középiskolákban (3)

A pályázati felhívásokra 2019 – 2020. évben lehetett támogatási kérelmet benyújtani a HACS-hoz. Összesen 13 db támogatási kérelem került támogatásra a HACS által, majd ezen támogatásokat 2020 és 2021. folyamán az Irányító Hatóság is megerősítette és létrejöttek a Támogatói Okiratok.

A koronavírus világjárvány miatt a jelenléti programokkal rendelkező projektek megvalósítása nehézségekbe ütközött, a járvány közvetett hatásai miatt pedig az infrastrukturális jellegű projektek is késedelmet szenvedtek.

2022. augusztus végéig a 13 projektből 11 projekt lezárul, további két projekt lezárása 2023. évben történik meg.

Valamennyi projekt hozzájárult a „Törökszentmiklós 300” közösségi stratégiában kitűzött célok eléréséhez, az új közösségi terek létrehozása, közösségi épületek felújítása, civil s városi programok lebonyolítása által.

A „Törökszentmiklós 300” keretében megvalósuló projektek:

A stratégia fő elemeként ún. „kulcsprojektként” valósult meg a leromlott állapotban lévő Kossuth Lajos u. 95. sz. alatt található Klein-ház építészeti megújítása. A projekt célja volt, egy patinás épület építészeti megőrzésével egy új civil ház kialakítása. A projektet az Önkormányzat hajtotta végre, amelyhez 140,678 m Ft támogatás kapcsolódott.

Helyi kistermelők képzése projekt keretében (Vass Renáta e.v.), 76 fő képzése, szakmai rendezvények megvalósítása, eszközbeszerzések valósultak meg, 20 millió Ft támogatás segítségével.

A Törökszentmiklósi Városvédő Egyesület 10 millió Ft támogatás segítségével óvodások, általános és középiskolások számára szervezett összesen 19 db helyismereti programot 1267 fő részvételével. E mellett két kiadvány is megjelent.

A Rádió Horizont Kft. megalkotta a „Törökszentmiklós 300” program arculatát (9 millió Ft támogatással) és kidolgozta az emlékév programsorozatát (3 millió Ft).

Törökszentmiklós Városi Önkormányzat a Városház mögötti területek megújításával valódi nyitott közösségi teret hozott létre (Tűztorony előtti tér – 25,895 millió Ft és szabadtéri színpad előtti tér kialakítása – 25,985 millió Ft támogatással)

Az „Ezerjó” Egyesület projektje a Törökszentmiklós 300 Táncjáték előkészítésére és megvalósítására irányult, amelynek keretében egyedülálló, 300 táncost, művészt felvonultató, a város történelmét bemutató, hagyományos népi és modern elemeket ötvöző táncprodukció valósult meg, 20,653 millió Ft támogatás segítségével.

Az IKK 2020—2021. évi rendezvények lebonyolítására 30 millió Ft támogatásban részesült, ennek keretében jött létre a város dala, egy kiadvány, továbbá 12 db városi rendezvény valósult meg (4102 fő résztvevővel).

Az IKK 2022. évi rendezvények lebonyolítására 25 millió Ft támogatásban részesült, ennek keretében 9 db városi rendezvény valósult meg (3936 fő résztvevővel).

Az EGYMI 2021-2022. évben összesen 8 db egészséggel, egészséges életmóddal, sporttal kapcsolatos szemléletformáló és közösségi programot hajtott végre, 8 millió Ft támogatás segítségével.

A Rádió Horizont Kft. a Kossuth Lajos u. 95. sz. alatt található megújult Klein-házban hajt végre infrastrukturális fejlesztéseket (emlékszobák, civil helyiségek, foglalkoztató szoba berendezése, eszközbeszerzések megvalósítása), 25 millió Ft támogatás segítségével, továbbá a szintén a Klein-házban civil programok kerülnek megszervezésre és lebonyolításra 2022-2023. évben 7,681 millió Ft támogatásból.

Szóljon hozzá!