2024.07.16.
HírekHírlapOktatás

A Kölcsey az évfordulók jegyében indította el az idei tanévet

Az immár háromszorosan Akkreditált Kiváló Tehetségpont, és az újabb 5 évre elnyert Minősített Tehetséggondozó Műhely címet viselő Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc Általános Iskolája az évfordulók jegyében indította el az idei tanévet. Hiszen 25 éve alakult meg a Baptista Szeretetszolgálat, az iskola pedig a tízedik tanévét kezdte meg a Szeretetszolgálat égisze alatt, de most 40 éves a Kölcsey úti épület, azaz a sárga iskola, és nem feledkeznek meg arról sem, hogy az Országgyűlés a 2022-es és a 2023-as esztendőt Petőfi Sándor-emlékévvé nyilvánította. Az eltelt időszak sem volt unalmas számukra, összeállították az éves terveket, lebonyolították hagyományos rendezvényeiket („Mozogj az egészségedért!” témahét, Kölcsey-futás, Magyar Népmese Napja, Zenei Világnap, pályaorientációs nap) és elkészítették a Rezsicsökkentési Intézkedési Tervet, mely az intézményektől elvárt 25%-os megtakarítást irányozza elő. Ezekről is beszélgettünk Görömbei Zoltán igazgatóval.

Egy új tanév soha nem szeptember 1-jén indul, szinte egész nyáron erre készülnek az intézmények. Önöknél mi történt az első iskolacsengő megszólalásáig?

Nyáron a szokásos karbantartási, felújítási munkálatok mellett sikerült megoldani az évek óta problémát jelentő csapadékvíz elvezetést a tornatermünknél. Ennek következtében a beázások megszűntek, a kivitelezést pedig nagyon köszönjük az önkormányzatnak. A Törökszentmiklósi Diák Atlétikai Klub saját költségén és a szülők segítségével szépen felújította, rendbe tette a közösen használt atlétika pályánkat, ezért is nagyon hálásak vagyunk. Mi fenntartónknak köszönhetően közel 10 millió forintot költöttünk egyrészt szakipari munkákra, másrészt különböző tárgyi eszközökre, többek közt a tálaló konyha korszerűsítésére. Itt a legnagyobb tétel az ipari mosogatógép beszerzése volt. Ennek segítségével, sokkal hatékonyabbá vált az edények, tányérok, poharak, evőeszközök tisztítása, és fertőtlenítése, amit a nem szűnő Covid járvány miatt tartottunk fontosnak. Ezen kívül megvettük elsőseinknek az új tableteket, szám szerint 61 darabot, melyek alkalmazása érdekesebbé, hatékonyabbá teszi oktatásukat. A nagyobb osztálylétszámok miatt tanulóinknak új padokat, székeket kellett beszereznünk.

Hány tanuló jár most az intézménybe?

Az elmúlt 6 évet tekintve folyamatosan emelkedik diákjaink száma, annak ellenére, hogy 3 osztályt sajnos nem tudunk indítani évfolyamonként, mert annyi tanteremmel nem rendelkezünk. Kihasználjuk viszont a törvény által biztosított lehetőséget és fenntartói engedéllyel esetenként 30-31 fős osztályokat is működtetünk. Ez nem kis feladatot jelent pedagógusaink számára, ennek ellenére a növekedésnek természetesen örülünk, hiszen ez azt jelenti, hogy a szülők elégedettek nevelő-oktató munkánkkal, és azok a programok, projektek, rendezvények, melyeket mi kínálunk, továbbá az a keresztyén értékrend, amelyet közvetítünk gyermekeik számára, egyre népszerűbbek. A jelenlegi tanulói létszámunk 460 fő, amit jelentős mértékben már nem tudunk növelni, de megnyugtató, hogy ehhez biztosított egy megfelelő létszámú, szakképzett és jelentős szakmai-módszertani tudással rendelkező, jól együttműködő nevelőtestület, valamint technikai személyzet.

A Kukkantó Napok programjai már elindultak, melyre most is nagy az érdeklődés. Mi az, amit kínálnak a szülőknek és a gyerekeknek?

Profilunk évek óta állandó. Az emelt szintű testnevelési osztály több évtizedes múlttal rendelkezik, az emelt szintű angol nyelvi osztályt 9 éve indítottuk el. Utóbbit tekintve az első végzőseink az idén ballagtak. Közülük heten szereztek középfokú nyelvvizsgát, illetve 1 tanuló sikeres felsőfokú nyelvvizsgát tett. Egyébként nagyon jó továbbtanulási mutatókkal rendelkezünk, nyolcadikosaink 75-80%-a az általuk első helyen megjelölt középiskolába nyert felvételt. Most már harmadik éve teljesült egy régi vágyam is. Mióta igazgató vagyok, általában négyes alatt volt az iskolai átlag, 3,8-3,9 között mozgott, ezt sikerült 4,2-re feltornásznunk és megtartanunk. Van egy másik javuló tendenciát mutató adatunk is, amit szintén fontosnak tartok. Ez a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya. Mi 2017-től az Oktatási Hivatal felkérésére több más iskolával együtt, részt veszünk egy Európai Uniós pályázatban, melynek célja, hogy ez a mutató 10% alá csökkenjen. A bekerüléskor a lemorzsolódási rátánk 13-14% között mozgott, ez most már csak 6%. Ezt egy igen tervszerű és tudatos munkával értük el. Ehhez kellenek a tanórán kívüli tevékenységek is, úgy vélem, ebben erősek vagyunk: 17 tehetségcsoport, 14 sportkör, 3 felvételi előkészítő, 12 korrepetáló/felzárkóztató, és 16 sajátos nevelési igényű vagy egyéb fejlesztést igénylő tanulóval foglalkozó csoport működését biztosítjuk iskolánkban. Így tudjuk megoldani, hogy azokkal is nagyon komolyan foglalkozunk, akiket meg kell segíteni, mert esetleg gyengébb a tanulmányi eredményük, és persze azokkal is, akik kiemelkedő, jó képességű, vagy valamilyen területen tehetséges gyerekek. Ez utóbbiba tartozik például a robotika, amiben az előző tanévben nagyon komoly eredményt produkáltunk, hiszen. a Portugáliában megrendezett Európa Bajnokságon két első és egy harmadik helyezést értek el tanítványaink.

Arra még jut idő, hogy a tananyag elsajátítása mellett valami más tevékenység is beleférjen a diákok életébe?

Mi nem csak tanórákban gondolkozunk. Arra igen büszkék vagyunk, hogy ahhoz a 42 iskolához tartozunk – országos szinten – akik a Minősített Tehetséggondozó Műhely cím birtokosai. Ezt tavaly év végén egy komoly audit, illetve újraminősítés után ítélték nekünk újabb 5 évre. Ez természetesen a jövőben is kötelez bennünket a színvonalas tehetséggondozásra. Örökös ökoiskolaként kiemelten kezeljük a fenntarthatóságra nevelés pedagógiai lehetőségeit. Sikeres pályázatainknak köszönhetően elnyertük a Madárbarát Iskola- és az Állatbarát Általános Iskola címeket is. Az Állatok Világnapja alkalmából, több mint 700 kg kutyatápot, és konzervet gyűjtöttünk a szülők segítségével a Befogad-lak Törökszentmiklósi Állatvédő Alapítványnak. A közelmúltban 160 tanulónk volt Zánkán 4 Erzsébet-táborban, 25 pedagógussal. Kölcsey-túrán vett részt 22 DÖK-ös gyerekünk, a „Jó tanuló – jó sportoló” gálán 51 tanítványunk kapott elismerést, és akkor az egyéb tanórán kívüli programjainkról még nem is beszéltünk.

És amiről még nem beszéltünk az a 25 százalékos rezsicsökkentés, amit önöknek is előírtak. Ezt milyen módon tudja kivitelezni az iskola?

Az iskolánknak egy épülete van, és ez meghatározza, illetve behatárolja a lehetőségeket. Hallottam róla, hogy máshol épületek, esetleg a tornaterem átmeneti bezárását tervezik. Nekünk erre nincs lehetőségünk, a tornatermet pedig azért üzemeltetjük, mert a gyerekeknek a játék, a mozgás nélkülözhetetlen, fontos része az életüknek. Maradt a tantermek, irodák, közlekedők hőmérsékletének szabályozása és a nagyfokú takarékoskodás a vízzel, az energiahordozókkal, nem használjuk feleslegesen az elektromos eszközöket, a lámpákat. A termekben 20 fok lesz, illetve ahol csak felnőttek tartózkodnak ott 18 fokot írtunk elő. Fűtés szempontjából a 3. emeletet tudjuk leszakaszolni, ott majd fél kettő után várhatóan nem lesznek szakkörök, és tanulószobai foglalkozások, ezeket leköltöztetjük az alsóbb szintekre, Módosítottuk a takarítóink munkarendjét, egy órával korábban bezárunk. Az úszásoktatást fájó szívvel, de tavaszra halasztottuk, nálunk már most indult volna a tervek szerint. Ami viszont az alapvető működéshez kell, azt nem tudjuk feladni. Mindezt már megbeszéltük a gyermekekkel, a kollégákkal, a szülői munkaközösséggel is. A szülők döntő többsége aktívan támogatja pedagógiai munkánkat, célkitűzéseinket, melyet ezúton is köszönök. Hiszem, hogy eredményeket csak közösen, egymást segítve tudunk elérni és erre a Kölcseyben szép példák vannak.

Szecsei Veronika

Szóljon hozzá!