2024.05.21.
HírekÖnkormányzat

Felhívás lakossági barnakőszén igény felmérése

A Belügyminisztérium kérésére Önkormányzatunk előzetes felmérést végez a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényekről.

Kérjük a barnakőszén-tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkező lakosságot, hogy nyilatkozzon a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozóan a háztartásában várhatóan felhasznált barnakőszén mennyiségéről (mázsában kifejezve)!

Lakossági igénybejelentés feltételei az önkormányzat felé:

·         háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

·         egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

·         egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet

Az igénybejelentő lap letölthető a kapcsolódó dokumentumok – Adatlapra kattintva, illetve átvehetőek a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.) portáján, valamint a Hatósági Osztály 150-es irodájában!

Az igénylőlapok leadhatók személyesen a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal (5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 135.) portáján, valamint a Hatósági Osztály 150-es irodájában, illetve megküldhető e-mailen a padar.ferencne@torokszentmiklos.hu címre!

Az igénylőlapok leadási határideje: 2022. szeptember 28.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást!

Dr. Varga Imre

jegyző

Szóljon hozzá!