2024.04.13.
CímlapÉlő közvetítésekÖnkormányzat

Képviselő-testületi ülés élő közvetítése

Várható napirendi pontok:

 • 1. napirend Szakmai beszámoló az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által 2023. évben gyermekjóléti alapellátás területén végzett tevékenységről
 • 2. napirend A bölcsődék nyári, téli zárva tartása
 • 3. napirend A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési díjának megállapításáról szóló 16/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
 • 4. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat fenntartásában működő Törökszentmiklósi Óvodai Intézménybe történő jelentkezés módjáról, valamint a 2024/2025. nevelési évre szóló óvodai beíratás időpontjának meghatározásáról
 • 5. napirend Előterjesztés a városi strandfürdő és kemping 2024-2025. évi díjairól  
 • 6. napirend A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról szóló 11/2018. (IV.3.) önkormányzati rendelet módosítása
 • 7. napirend A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 23/2017. (X.17) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
 • 8. napirend A Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2023 évi költségvetéséről szóló 8/2023. (II.27.) önkormányzati rendelet 5. sz. módosításáról
 • 9. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének megállapítása
 • 10. napirend Törökszentmiklós Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
 • 11. napirend A Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2023. évi pályázati támogatásának elszámolásáról, valamint a Törökszentmiklóson működő civil szervezetek 2024. évi program-, és önerő támogatásról szóló pályázat kiírásáról
 • 12. napirend 2023. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári tábori, erdei iskolai támogatások pályázati kiírásáról
 • 13. napirend A Törökszentmiklóson működő sportszervezetek 2023. évi támogatás elszámolásáról és a 2024. évi támogatására szóló pályázati kiírásról
 • 14. napirend 2023. évi nyári sporttábori támogatások pályázati elszámolásáról és a 2024. évi nyári sporttábori támogatások kiírásáról
 • 15. napirend Az „Ezerjó” Művészeti Kulturális és Hagyományőrző Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi beszámolójáról és a közművelődési megállapodás felülvizsgálatáról  
 • 16. napirend az Apáról Fiúra Népművészeti és Kézműves Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás 2023. évi elszámolásáról és 2024. évi közművelődési megállapodás megkötéséről
 • 17. napirend Beszámoló a köztemető fenntartására nyújtott önkormányzati támogatás felhasználásáról
 • 18. napirend 1061 helyrajzi számú ingatlan udvarán található felépítmény bérbe adása az ÉLKER 2000 Kft. részére
 • 19. napirend Az Ipari Parkban található törökszentmiklósi 9103/20 helyrajzi számú ingatlan értékesítéséről
 • 20. napirend Előterjesztés Törökszentmiklós-Surjány településrészen postai szolgáltatás nyújtásáról
 • 21. napirend Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
 • 22. napirend Sürgősségi Törökszentmiklósi Család- és Gyermekjóléti Központ adománykezeléséről és ehhez helyiség biztosításáról.
Szóljon hozzá!