2024.05.18.
CímlapHírlap

Június 5 – ig lehet pályázni az óvodai intézményvezető pozícióra

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében óvodai intézményvezető munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):  A nemzeti köznevelésről szóló 2010. évi CXC. törvény 69.§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott köznevelési intézményvezetői feladatkör és az intézményben óvodapedagógusi feladatok ellátása. Az intézmény teljes körű pedagógiai szakmai vezetése, az intézmény törvényes működésének biztosítása a hatályos jogszabályi rendelkezések és az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátása, az intézmény gazdaságos és hatékony működésének és gazdálkodásának, valamint belső kontrollrendszerének biztosítása.

Foglalkoztatás időtartama: Határozott idő – 5 évre szóló vezetői megbízás, teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 126.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • postai úton a Törökszentmiklós Városi Önkormányzat címére történő megküldésével a borítékon az iktatószámot feltüntetve (5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. u. 135.)
  • személyesen a Polgármesteri titkárságon (1. em. 223.)

Elvárt végzettség/képesítés:

  • Felsőfokú végzettséghez kötött szakképesítés alapképzés (Bsc vagy BA), Óvodapedagógusok képzése, Az Nkt. 67§ (1) bek. alapján felsőfokú iskolai végzettség

Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év):  4

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

  • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

  • nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus-munkakörben történő határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vezetői program és helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

  • A pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
  • részletes szakmai önéletrajz
  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
  • hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről
  • vezetői program
  • szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
  • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje:  2023.06.05.

A pályázat elbírálásának módja:  A Kjt. és a Korm. rend. által meghatározott eljárásrend szerint. A kiíró a pályázatot eredménytelenné nyilváníthatja.

A pályázat elbírálásának határideje:  2023.07.28.

Állás tervezett betöltésének időpontja:  2023.08.01.

Szóljon hozzá!