2024.05.18.
CímlapHírlapÖnkormányzat

Megoldás a befejezetlen Piramis épületére!

A márciusi rendes, nyilvános testületi ülés utolsó napirendje a félbehagyott Piramis épületének értékesítésére kiírt pályázat elbírálása volt. A jelenlévő 10 képviselőből 7 igen és 3 tartózkodás mellett az a döntés született, hogy 16 év elteltével, végre esélyt kell adni arra, hogy a városközpontban befejeződjön ez a beruházás – fogalmazta meg Markót Imre polgármester. Ez tehát azt jelenti, hogy az önkormányzat a 6693 m2 alapterületű ingatlant értékesíti a KOSZTI-INVEST Kft. részére. Most a szerződéskötés előkészítése zajlik – tudtuk meg polgármester úrtól.

A 2. nyílt pályázati eljárás során tehát sikerült értékesíteni az ingat-lant. Direkt nem eladást mondtam, hiszen most készpénz nem fog gazdát cserélni. Milyen módon kerül a KOSZTI-INVEST Kft. tulajdonába a Piramis?

A pályázati kiírás két lehetőséget ajánlott fel a pályázóknak. Az egyik az egy összegben megfizetendő vételár, azaz az ingatlan megvásárlása. A másik lehetőség használati-bérleti jog biztosítása a jelenlegi tulajdonos önkormányzatnak. A kiírás ugyanakkor azt is tartalmazta, hogy ha több ajánlat érkezik be, akkor az értékelés során elsődlegesen a vételt kell előnyben részesíteni. Ha több használati jogot biztosító ajánlat érkezett volna be, akkor a legnagyobb pontszámot elérő ajánlatot kellett volna nyertesnek tekinteni. De mivel egyetlen ajánlattevő volt, és ez nem vételről, hanem használati jog biztosításáról szólt, ezért a pályázati kiírás értelmében ezt érvényesnek és eredményesnek tekintette a képviselő-testület, és az ajánlattevőt hirdette ki nyertesnek.

A pályázati kiírást szintén a testületnek kellett elfogadnia?

Igen, a pályázati kiírás Képviselő-testületi megtárgyalásán 12 kép-viselőből 12 jelen volt, és 10 igen és 2 tartózkodás mellett fogadtuk el. Kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem hangzott el a bizottság beajánlását követően. A határozati javaslatnak melléklete volt a részletes pályázati kiírás is, pont azért, hogy minden képviselő minden feltételt ismerjen meg már akkor, amikor arról kell dönteni, hogy értékesíteni szeretnénk-e a piramist vagy sem. Vagyis ezen az ülésen 3-mal több képviselő gondolta úgy, hogy a használati jog biztosítása is alkalmas ellenérték lehet a jelenlegi romos állapotú épülettorzónak. Viszont a legutóbbi ülésen, akik tartózkodtak a pályázat elbírálásakor épp ezt kifogásolták.

A pályázónak csatolnia kellett valami előzetes tervet, hogy milyen elképzelései vannak az épülettel kapcsolatban?

Alapvetően a részletes pályázati kiírásban már meghatároztuk az épületfunkciót, a létesítménynek kereskedelmi-szolgáltató tevékenységet kell biztosítania, ha elkészült. Ugyan nem tartalmazta a pályázati kiírás a látványtervet, de a későbbi nyertes pályázó ezt is csatolt be.

A szerződés mit fog tartalmazni? Mit jelent majd a használati-bérleti jog biztosítása?

A kft. ajánlatában 175 m2 alapterületű kereskedelmi-szolgáltató rendeltetésű helyiségcsoport használati-bérleti jogát biztosítja 15 éven keresztül 3850 Ft/m2/hónap értéken az önkormányzatnak. Ez nem azt jelenti, hogy mi fizetünk bérleti díjat, hanem ezen az értéken adhatjuk bérbe. Az persze nem biztos, hogy ezt valóban bérbe is tudjuk adni, de a pályázó ajánlatában azt is rögzítette, hogy ebben az esetben a megadott értéken visszabérli tőlünk. Illetve azt sem tartja kizártnak, hogy adott esetben az ingatlanrész használati jogát egy összegben vissza is vásárolná tőlünk.

A beruházás befejezésére lesz megszabva határidő?

Igen. Az épület fizikális megvalósítására a jogerős építési engedély hatályba lépésétől számított 24 hónap áll rendelkezésre a kivitelezésre. Az engedélyeket a nyertes pályázónak kell beszereznie. Ha pedig most a testületi döntés után, a szerződés megkötése előtt mégis úgy dönt a pályázó, hogy eláll vételi szándékától, akkor a letétbe helyezett 10 millió Ft+áfa, úgynevezett bánatpénz minket fog majd megilletni.

Van-e kockázata ennek a szerződésnek?

Részünkről igazából nincs kockázat. Az önkormányzat vagyona nem sérül. Ha mégis visszalép a vevő, akkor az említett bánatpénz a városé lesz, az ingatlan marad a tulajdonunkban. Ha nem lép vissza és befejezi a beruházást, akkor sem lesz vagyon-vesztésünk, hiszen az ajánlat szerint mi 15 évre kapunk egy használati jogot, amit mi a vagyongazdálkodási szabályaink szerint hasznosítani tudunk. Bevételünk származik belőle. Vagy úgy, hogy mi adjuk bérbe, vagy a nyertes cég visszabérli tőlünk, vagy egy összegben kifizeti nekünk ezt a használati jogot. Azaz mindenképpen a pénzünkhöz jutunk. Az ajánlattevő által felkínált használati jog értéke minimum 121.275.000 forint + ÁFA.

A kockázat a beruházás megvalósulásában van. Ugyanis az épület az alapterülete miatt nem egyszerűen építési engedély-köteles, hanem külön plázaengedélyt is kérni kell rá, egy erre szakosodott hatóságtól. Amennyiben ezt a pláza-engedélyt mégsem kapja meg, akkor az ajánlati kiírás szerint, az az ő érdek-körén kívüli meghiúsulást jelent. Ebben az esetben a cég eláll minden jogi és pénzügyi következmény nélkül a szerződéstől. Ez az egyetlen egy kockázati tényező. A KOSZTI-INVEST Kft-nek azonban nem ez az első ilyen beruházása, Gyomaendrődön már meg-valósult, Martfűn folyamatban van, és mindkettő pláza-engedély köteles volt. Én mindenképpen úgy gondolom, és azok a képviselőtársaim is, akik az ún. Piramis értékesítésére kiírt pályázat elbírálására igennel szavaztak, azaz ezt az ajánlatot elfogadták, hogy 16 év eltelte után esélyt kell adni arra, hogy ez a beruházás befejeződjön.

Szecsei Veronika

Szóljon hozzá!