2024.06.18.
CímlapHírekÖnkormányzat

Hirdetmény

Tájékoztatom a város lakosságát, hogy Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. december 15 – én (csütörtök) 15 órai kezdettel rendes ülést tart a Polgármesteri Hivatal I. emeleti dísztermében, melyre tisztelettel várnak minden érdeklődőt.

A képviselő – testületi ülésen 14 nyilvános, és 1 zárt napirendi pontról döntenek:

 – Törökszentmiklós Óvodai Intézmény Alapító Okiratának módosítása

 – Törökszentmiklós Óvodai Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása

 – Törökszentmiklós Városi Bölcsőde és Főzőkonyha és a Törökszentmiklósi Polgármesteri Hivatal közötti Munkamegosztási megállapodás jóváhagyásáról

 – Törökszentmiklósi Család – és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosításáról

 – A Belügyminisztérium által meghirdetett 2023. évi „Startmunka programok” pályázatainak benyújtásáról

 – A piac területén lévő szilárd alapozású épületekkel elfoglalt területek földhasználati díjának rendezéséről

 – Törvényességi felhívás megtárgyalása

 – 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 137-139. sz. alatti ingatlan értékesítésre kijelöléséről

 – A Szolnok Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszerben hasznosított , önkormányzati tulajdonban lévő kapacitások rendelkezésre bocsátásáról szóló nyilatkozat jóváhagyásáról

 – Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Törökszentmiklós 0363/52 hrsz – ú és 0417/16 hrsz – ú ingatlanok mezőgazdasági művelésből történő kivonásáról – végleges más célú hasznosításának engedélyeztetési eljárásáról

 – A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 – Rádió Horizont Kft. önkormányzati szerződéseinek módosításáról és meghosszabbításáról

 – Törökszentmiklós Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi munkatervéről

 – Előterjesztés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

ZÁRT NAPIRENDI PONT

  • Törökszentmiklós Város Közművelődési díjának adományozásáról

 2022. december 09.

                                                                       Markót Imre

                                                                       polgármester

Szóljon hozzá!